Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Internetia

Z Micropedia

Internetia - stolica Prowincji Arden i Inselii w Scholandii.

Historia

Dzieje Internetii są, jak dotąd, słabo zbadane; niewiele dokumentów pisanych zachowało się do dziś, jeszcze mniej dało się ich odczytać. Badania archeologiczne, prowadzone na terenie Starego Miasta wykazały, że pierwsza osada nadmorska na półwyspie Netia istniała już około połowy IX wieku po Chrystusie. Było to jednak osiedle rybackie, nie odnaleziono jak dotąd żadnych śladów, świadczących o jego handlowej lub administracyjnej funkcji. Jednak ślady materialne, zachowane z okresu ostatnich 500 lat, opowiadają nam znacznie bardziej fascynujące dzieje tego miasta: od wieku XVI miejscowość przeżyła znaczny rozwój: w tym okresie powstał port handlowy, a osada została otoczona murami. Mniej więcej w latach 80-tych tego wieku miejscowość rozrosła się tak znacznie, że trzeba było otoczyć ją kolejnymi murami, tym razem już poza niewielkim półwyspem.

Miasto nie należało do żadnego z istniejących na kontynencie organizmów państwowych: Jakkolwiek związki gospodarcze ze Scholią, państwem elfickim i nawet z kulturą Inselijską były duże, Internetia nie była terytorium zależnym. Sami zaś mieszkańcy albo czuli się zbyt słabi, albo nie wykazywali zainteresowania rozszerzeniem swoich wpływów na okoliczne rejony - być może stały temu na przeszkodzie różnorodność językowa i spora bitność licznych miejscowych plemion. Nie powstało więc nigdy wokół Internetii państwo terytorialne. Natomiast jej mieszkańcy rozszerzali coraz bardziej swoje kontakty - z odczytanych rejestrów handlowych wiadomo, że przybywały do Internetii statki z Delty, Sarmacji, a nawet ze świata realnego. Zapewne byli to Holendrzy, niektóre miejscowe nazwy wydają się pochodzić z tego języka. O gościach z realnego świata przypomina także styl budownictwa: mieszkańcy Internetii przejęli niderlandzki styl budowy miejskich nabrzeży, z wychylonymi niemal nad wodę domami-kantorami oraz wąskimi kanałami-ulicami. Także liczne kościoły rożnych wyznań są świadectwem, że dotarło tutaj chrześcijaństwo i to w niejednym wydaniu: Kościoły katolickie przypominają te ze Scholii, jest niewielka cerkiew, pewnie dla kupców pochodzących z Delty i ich rodzin, ale są także zbory ewangelickie - Internetia jest jedynym miastem w Scholandii, gdzie da się dowieść historyczną obecność protestantów - zapewne także Holendrów i ich potomków. Wreszcie kolejny punkt tej kroniki, którą opowiadają budowle: kamienny amfiteatr, mogący pomieścić 7 tysięcy osób jest dowodem na istnienie dużego zapotrzebowania na kulturę, a zatem i ogólnego wykształcenia ludności.

Ustrój miasta w wiekach XVII-XX przypominał ten znany nam z miast-republik włoskich czy iliryjskich (Wenecji, Genui, Rijeki). Zdecydowany miejski samorząd, w którym dominowali patrycjusze, wpływowe organizacje cechowe oraz silne grupy bankierskie - to grupy, które kształtowały obraz i politykę tego oryginalnego tworu. Historycy przypuszczają, że stara Internetia mogła liczyć nawet około 60 tysięcy mieszkańców. Mówili oni przynajmniej sześcioma rożnymi językami, z których najwyżej dwa historycy byli w stanie w pewnym stopniu zrekonstruować. W Wieku XIX to kosmopolityczne miasto swoją drugą świetność - prawdopodobnie dzięki rozkwitowi państwa prescholijskiego oraz Związku Delty Internetia koncentrowała w swoim porcie większość wymiany tych dwóch silnych państw. Wiek XX to kolejny rozrost terytorialny, jakkolwiek już nie w takim tempie, jak poprzednio.

Wielka katastrofa roku 2001 wyludniła Internetię tak samo niespodzianie i tak samo zupełnie, jak resztę scholijskiego kontynentu. Przybycie wyprawy Armina Frederika dało jednak i temu miastu nową szansę na "drugie życie": ze względu na dogodne położenie i świetnie zachowaną infrastrukturę stało się ono stolicą nowopowstałej prowincji Arden. Dziś Internetia liczy sobie ponad 420 tys. wirtualnych mieszkańców i jest ósmym miastem Scholandii. Jako jedyny, obok Mariusburga, ośrodek z własnym charakterystycznym krajobrazem miejskim i licznymi zabytkami świetnej przeszłości przyciąga coraz nowych mieszkańców, inwestorów i turystów i nadaje tej nieco "zbieranej" prowincji jej kulturowy profil. Dzięki Internetii, tej "nadmorskiej perle prowincji", Arden, zupełnie nowy twór, może się zintegrować wokół swojej stolicy i ma szansę zaistnieć na mapie kulturalnej, gospodarczej i może nawet naukowej Scholandii.

Kultura

Głównymi ośrodkami kulturalnymi są dwa amfiteatry mieszczące się w obrębie granic miasta Internetii. Jeden z nich - starszy - powstał około XVI-XVII w., kiedy to rozwój kultury sięgał szczytów. Według badaczy tego obszaru wystawiano tam wiele sztuk zarówno komicznych jak i tragicznych. Uważa się to za początek rozwoju komedii i karykatury w całej Scholandii. Ów amfiteatr mógł pomieścić aż 7 tysięcy osób. Szerokość sceny dochodzi do 30 m, a głębokość nawet do 10 m. Do chwili obecnej zachowała się nieco podniszczona, na co wpływ miały warunki pogodowe i atmosferyczne. Ponieważ stary amfiteatr został uznany za zabytek, a potrzeby na spektakle w Internetii były duże, nad brzegiem morza wybudowano lepszy, nowoczesny amfiteatr mogący pomieścić już 10 tysięcy widzów. Jego budowa jest w fazie końcowej. Zaplanowano przedstawienia różnych grup artystycznych, między innymi Kabaretu "INCOGNITO".

Oprócz ośrodków kulturalnych Internetia może pochwalić się też szeroką gamą świątyń. Na obrzeżach miasta znajduje się synagoga. W centrum i po całej Internetii rozrzucone są kościoły różnych wyznań - między innymi: [[Kościół Chrześcijański], [Kościół Ewangelicki], Cerkiew Prawosławna oraz Kościół Pokutujący. Wiele z nich uznanych jest za zabytki, jednak nie wszystkie posiadają swoją dokumentację, nad którymi archeolodzy i naukowcy ciągle pracują.

Całkiem niedawno w Internetii powstało też Muzeum Morza. Mieszkańcy terenów Arden i Inselii, a w szczególności Internetii czasem wiązali całe swoje życie z morzem m.in. zajmując się handlem morskim z rzymskimi osadnikami z Inselii, którzy przybywali na tereny dzisiejszego Arden. Niech Muzeum to będzie świadectwem dawnej, a świetnie zachowanej kultury Internetii jak i całego regionu.

Strony

Strona Internerii