Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Kryspin Bober

Z Micropedia
Kryspin Bober
Kraj zamieszkania Sarmacja
Funkcje publiczne Senator
Tytuł honorowy hrabia
Znany również jako Retro321, Boberek

Główne Dane

Herb Kryspina hr. Bober h. Bóbr

W Księstwie Sarmacji zamieszkał 23 grudnia 2004 r. Obywatel Gelloński i Obywatel Sarmacji. Twórca Liberalnej Partii Sarmacji. Obecnie Senator Księstwa Sarmacji, wcześniej kilkukrotnie Poseł na Sejm. Były sołtys wsi Czekany, aktualnie Burmistrz miasta Krez. W rządzie koalicji LPS-SPD Podkanclerzy. Do listopada 2006 roku, przez ponad rok czasu, członek rodziny Czekańskich. Po połączeniu się Liberalnej Partii Sarmacji z Unią Konserwatywno-Liberalną, członek UKL.

Działalność w Gellonii

W 2005 r. Sołtys Murowanej Wsi. Przez długie miesiące premier rządu Hrabstwa. Obecnie Burmistrz miasta Krez, miasta stołecznego Hrabstwa Gellonii.

Logo m. st. Krez

Działalność w Sarmacji

Latem 2006 r. objął kolejno funkcje Ministra bez teki d.s. stron internetowych oraz Ministerstwo Spraw Obywatelskch. Jest założycielem i redaktorem naczelnym Magazynu Talk, a także organizatorem międzynarodowego konkursu muzycznego Krez Festiwal. Wielokrotnie prowadził MSO, zajmował się także ministerstwem od spraw informatycznych. W grudniu 2006 r. został ustanowiony Senatorem.