Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Lord Protektor

Z Micropedia

Dane ogólne

Lord Protektor - urząd angielski odpowiadający stanowisku interrexa (regenta) w innych krajach.

Mikroświat

W polskich mikronacjach tytuł ten pojawił się trzykrotnie:

  • w Baridasie, gdzie wedle uchwalonej konstytucji wprowadzono taki urząd. Jednak kryzys Republiki i konflikt pomiędzy Prezydent Margaritą von Dark a Majkelem Bumbum, który był głównym kandydatem na to stanowisko doprowadził w końcu do upadku republiki i utworzenia Królestwa Baridas, którego władcą został Majkel Bumbum jako Mikołaj Aleksander Piotr.