Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Mikronacyjna Organizacja Współpracy I Rozwoju

Z Micropedia

Mikronacyjna Organizacja Współpracy I Rozwoju - w skrócie MOWIR - organizacja współpracy i rozwoju mikronacji identyfikujących się z polskim światem wirtualnym. Działająca w wielu dziedzinach życia. Powstała faktycznie 26 czerwca 2011 r. z inicjatywy w Okoczii w 2011. Początkowo mając na uwadze organizację regionalną państw Kontynentu Zachodniego. Potencjalnymi kandydatami do członkostwa w MOWIR wg. własnych deklaracji spisanych 28 czerwca 2011 r. były: Okoczia (pomysłodawca), Aralia, Gaudium, Stołock, Siedmiogród, Mikrosławia (pomoc przy tworzeniu), Apaczowo. Formalnie członkostwo państw ustanowione zostało od 10 lipca 2011 r. w wyniku akceptacji treści paktu.

http://www.mowir.cba.pl

Państwa członkowskie

wg. podpisania dokumentu stanowiącego MOWIR

MOWIR - 17 sierpnia 2011 r. liczy 6 państw-członkowskich.

Byłe państwa członkowskie uczestniczące w strukturach MOWIR:

Każde z państw przystępuje do MOWIR dobrowolnie, po przeprowadzeniu debaty publicznej oraz stosownej ratyfikacyjnej procedury parlamentarnej. Pakt MOWIR gwarantuje swoim członkom suwerenne prawa, ale także nakłada zobowiązania międzynarodowe, które należy bezwzględnie respektować.

Link

http://www.mowir.cba.pl