Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Piotr Khand

Z Micropedia
Piotr Krupiński
Kraj zamieszkania Sarmacja
Funkcje publiczne Mandragor
Tytuł honorowy Diuk
Znany również jako Khand

W świecie wirtualnym urodził się 13 kwietnia 2004 r. roku w Księstwie Sarmacji. Wielokrotnie odznaczany. Od 25 maja 2004 r. baronet, od 25 wrzesnia 2004 r. wicehrabia. Wybitny działacz sarmackiej lewicy, twórca prawa, były kanclerz i sędzia Sądu Najwyższego.

Sądownictwo

Pełnił funkcję sędziego Sadu Najwyższego a następnie Prezesa Sądu Najwyższego Księstwa Sarmacji. Jego prezesura zapoczatkowała reformę sarmackiego sadownictwa zakończona sukcesem przez pózniejszego prezesa Sadu dekamerona Michała Sobczaka.

Kariera Polityczna

W sierpniu 2004 r. stworzył ultralibertariańska partię Ruch Wolnej Sarmacji. Od sierpnia do 5 listopada 2004 r. kanclerz Księstwa Sarmacji z ramienia wszechsarmackiej, patriotycznej koalicji Ruchu Wolnej Sarmacji i Komunistycznej Partii Sarmacji. Poseł na Sejm Księstwa Sarmacji. Autor obowiązującego w Sarmacji kodeksu cywilnego.

Kariera biznesowa

Aktywny przedsiębiorca sarmacki. Wraz z megaprinsem Tomaszem Urbanem twórca Korporacji Innuendo, Encyklopedii Sarmackiej oraz wielu inicjatyw kulturalno-naukowych. Korporacja Innuendo została odznaczona Ksiażęcym Znakiem Jakosci.

Wandystan

W Wandystanie od 4 listopada 2004 r. Jeden z dwóch ojców-założycieli Państwa Ludowego. Autor licznych aktów prawnych w tym pierwszej konstytucji z 6 grudnia 2004 r. W latach 2005-2006 pełnił funkcję ambasadora w Królestwie Scholandii. Autor Systemu Automatycznej Gospodarki Cintra. Prezes Ludowego Banku Wandystanu. Major Sarmackiej Armii Ludowej. Patriota wszechsarmacki. Serdeczny Przywódca Narodu Wandejskiego.

Zjazdy Realne

Uczesnik Zjazdów Mikronacji: drugi Zjazd Sarmatów (Toruń, wrzesień 2004 r.), trzeci Zjazd Sarmatów - pierwszy Zjazd Mikronacji (Toruń, wrzesień 2005 r.), Uczesnik wielu realnych spotkań dyplomatycznych (m.in. Toruń: sierpień 2004, wrzesień 2004 r., grudzień 2004 r., lipiec 2005 r., wrzesień 2005 r., Łódz: wrzesień 2004 r., sierpień 2005 r., luty 2006 r.; lipiec 2006 r., sierpien 2006 r.)

Po Zjednoczeniu

Od 25 maja 2006 r. po zjednoczeniu Wandystanu z Sarmacją diuk Księstwa Sarmacji. Minister bez teki ds. prawa w rządzie Matwieja Skarbnikowa-Radeckiego. Autor projektu nowej Konstytucji. Współtwórca Partii Pracy Sarmacji