Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Zjednoczenie Sarmacji i Wandystanu

Z Micropedia

Dane Ogólne

25 maja 2006, w kolejną (4) rocznicę powstania Księstwa Sarmacji, doszło do zjednoczenia z Mandragoratem Wandystanu, zgodnie z wolą większości narodu Sarmackiego zamieszkującego oba te państwa. Mimo starannych przygotowań, długich negocjacji między obiema stronami oraz przeprowadzonych w Sarmacji i Wandystanie referendach, zdarzenie budzące do dnia dzisiejszego dużo wiele i nieustannie komentowane.

Przyczyny konfliktu

  • Specjalne uprawnienia Wandystanu jako Kraju, nie prowincji.
  • Uprawnienia Mandragorskie - nietykalność, tytuły diuków, szerokie uprawnienia (m.in. veto konstytucyjne, konieczność zasięgnięcia wiążącej opinii w sprawie nadawania tytułów szlacheckich przez Księcia Sarmacji)

Skutki

  • Pośrednio - powstanie Cesarstwa Valhalli (Założonej przez Roberta Czekańskiego i grupkę niezadowolonych ze zjednoczenia Sarmatów, do których z czasem dołączyli także inni, szukający w Valhalli nowych wyzwań)