Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Starosarmacja

Z Micropedia

Starosarmacja - powstała 25 lutego 2010 r. z połączenia dwóch wcześniej istniejących prowincji — Hrabstwa Gellonii i Terytorium Koronnego. Jest prowincją powstałego dużo wcześniej, bo 25 maja 2002 r., wirtualnego państwa (mikronacji) — Księstwa Sarmacji. Stolicą Starosarmacji jest miasto Krez.

Historia

W dniach 24-26 stycznia 2010 r. odbyło się referendum [1] w którym mieszkańcy Terytorium Koronnego oraz Hrabstwa Gellonii wyrazili wolę zjednoczenia w jeden samorząd. Odbyło się to przy olbrzymiej frekwencji ponad 94% oraz poparciu na poziomie 100% w Gellonii i 75% w Terytorium Koronnym. Jako pierwsza wyniki podała Grodziska Agencja Prasowa [2]

Dnia 13 lutego 2010 r. Książę Senior Piotr Mikołaj złożył w Izbach Połączonych obywatelski projekt Ustawy konstytucyjnej o Starosarmacji [3][4]. 20 lutego 2010 r. przyjęta przez parlament ustawa została przekazana do podpisu Księciu Michałowi Feliksowi. Książę podpisał ją 25 lutego 2010 r.[5]

28 lutego 2010 r. Regent Księstwa Sarmacji, Piotr diuk Khand, mianował Paviela von Thorn-Browarczyka na przewidzianą przez ustawę konstytucyjną funkcję sekretarza głosowań Starosarmatów[6].

Sport

20 lutego 2010 r. zawiązana została Reprezentacja Starosarmacji w Skokach Narciarskich - pierwsza wspólna inicjatywa integrująca sportowców nowego samorządu.

Linki