Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Kontynent Wschodnio-północny

Z Micropedia
(Przekierowano z Subkontynent Sambanafryka)

Sambanafryka (technicznie: Kontynent Wschodnio-północny) - subkotynent Nordaty w klimatach afrykańskich. Położona jest ona na południowy wschód od kontynentalnej Nordaty i na północny wschód od Orientyki. Nazwa pochodzi od pierwszych liter słów Samunda i Bantu z przyrostkiem -afryka. Używane były także historyczne nazwy, takie jak: Kontynent Afrykański, Egzotic, V-Afryka.

Do Sambanafryki zaliczany są Wyspy Przyjaźni, należące do Republiki Bialeńskiej (dawniej Archipelag Tokugawy).

Mapy

Mapa fizyczna (rok 2010)

Kontynentafrykaskibantu.png

Mapa podziału politycznego (styczeń 2010)

Wg. umowy z 09.01.2010 r.

Mapa Muratyckiego Instytutu Map (grudzień 2019)

Sambanafryka-mim.png

Ziemie

Źródło

Umowa o zajęciu i podziale Ziem Niczyich oraz o nazwaniu Kontynentu

Zobacz też