Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Kontynenty Mikroświata

Z Micropedia
Inf.png


Kontynent – podstawowa, obok oceanów, jednostka podziału świata. Odnosi się do olbrzymich pod względem powierzchni (rzędu kilku mln km2) obszarów lądu na Ziemi.

Obejmują przybrzeżne wyspy znajdujące się na tym samym cokole kontynentalnym. Geografia fizyczna zwraca uwagę na aspekt „wyspiarski” kontynentów, które otoczone są ze wszystkich stron morzami i oceanami, a z innymi kontynentami połączone są co najwyżej wąskimi przesmykami . Jednak potoczne użycie tej nazwy odbiega od tej, niekiedy kwestionowanej, definicji.

Inni uważają, że za granice kontynentów uznać można wyraźne struktury geologiczne, np. góry. Definicja ta próbuje uzasadnić umownie przyjętą granicę między Europą i Azją przebiegającą przez góry Ural i góry Kaukaz. Granicą między Afryką a Azją jest Kanał Sueski.

Inni odrzucają wszelkie próby stworzenia definicji kontynentu uważając, że są to twory umowne, z których każdy jest charakterystyczny sam w sobie. Ponadto liczba kontynentów jest różna w tradycjach geograficznych poszczególnych krajów (podobnie jak liczba oceanów).

Mapa Mikroświata z podziałem na kontynenty

Podział na kontynenty

Aktualnie stosowany podział

Obecnie przyjmuje się podział na 7 kontynentów, są to Neocont, Morenika, Wirtuazja, Nordata, Orientyka, Polarktyka, Vaarland. W niektórych państwach funkcjonują także lokalne warianty nazw kontynentów, jednak formalna nomenklatura proponowana przez MIB nie jest powszechnie używana.

Podziały historyczne

Nieformalny na 4 części wg. Pavla Zepp'a i Victora de Zepp'a.

  • Kontynent 1: na którym jest Surmenia
  • Kontynent 2: na którym jest Scholandia
  • Kontynent 3: zbiór wysp koło Dreamlandu
  • Kontynent 4: Sarmacja, Valhalla i Samuda
  • Kontynent Wschodni

Austro-Węgry, Monderia, Rotria, Surmenia, Tyrencja i Luminat, Trizondal, Victoria, Hirshbergia i Weerland

  • Kontynent Zachodni

Scholandia, Brugia, Baridas, Lolardia, Wandystan, Al-Farun, część Dreamlandu

  • Oceania

Dreamland, Al-Rajn, Solardia, Aztec, Jajeczko, Tuolelenkka, Nowal, Elderland, Natania, część Baridasu

  • Kwarta (może jakieś inne propozycje)

Sarmacja, Valhalla, Białogóra, Samuda, Wyspy Razuri i Zegisa

Formalny na 3 części według MIB

Generalnie, przyjmując pierwszą z przedstawionych wyżej definicji, MIB wg. Pel Nander'a wyróżnia (10 listopada 2008 r. na mapie Pavla Zeppa z 10 maja 2008 r.) 3 kontynenty.

Stosowany jest również m.in. przez TVR i imprezy sportowe np.V-Mundial:

wersja mapy Zepp'a z 10 maja 2008 r., z podziałem na kontynenty wg. Pel Nandera

Na mapie wydanej przez MIB wg. Pel Nander'a z 30 września 2009 r. wyróżne są 3 kontynenty:

Mapa wg. Pel Nander'a, stan na 30 września 2009 r.


W skład poszczególnych kontynentów wg. tego podziału wchodzą:

Kontrowersje

Następujące lądy są uznawane za kontynenty w niektórych państwach:

- Kontynent Afrykański - Samunda, Bantu
- Kontynent Egzotic - Samunda, Bantu, Al Rajn
- Kontynent Czarnego Lądu (Samundyjski) funkcjonujący do .. .. 2009 r. momentu połączenia lądowego Samundy i Bantu. - Samunda, Morvan.

- Kontynent Świetlików - Państwo Świetlików, Erboka.

- Kontynent Sarmacki - Sarmacja, Morvan,

Kontynent Ziemia Święta (Kontynent UKZT) - Państwo Zakonu Templariuszy