Micropedia Vicenzo Botticelli
Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Vicenzo Botticelli

Z Micropedia

Vicenzo Botticelli do ? luty 2010 r. zwany ks. prof. Fryderyk August

Kościół Rotrio - Katolicki:

- kapłan, proboszcz parafii św. Kazimierza w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, - Prefekt Kultury (Minister kultury), - Główny Dowódca Gwardii Apostolskiej, - Dyrektor Akademii Wojskowej, - Dyrektor Biblioteki Narodowej, - Profesor Katedry Nauk Prawnych w Rotrii,

Królestwo Skarlandu:

- Szef Kancelarii Premiera, - Prezes Skarlandzkiego Sądu Najwyższego (Sędzia Najwyższy), - Profesor Katedry Nauk Prawnych U.W.

Rzeczpospolita Obojga Narodów:

- ksiądz proboszcz parafii pod wezwaniem św. Kazimierza.

Królestwo Surmenii:

- Profesor Królewskiej Akademii Nauk prawnych.

Ksiądz profesor Fryderyk August, jest obywatelem trzech państw, twórcą Skarlandzkiego Kodeksu Karnego, wykładowcą prawa. Jest on nowym użytkownikiem micropedii, przez co nie posiada zbyt wielu tytułów. Jego znajomości sięgają od kleryków Kościoła, po królów i książąt wielu państw. Do działalności micropedycznej zachęcił go jego przyjaciel Jego Książęca Eminencja abp Tomasz du Vallon.

Swoją karierę microświatową zaczynał od Królestwa Skarlandu, gdzie po ukończeniu kursów otrzymał nominację na sędziego, po czym na Prezesa Skaralndzkiego Sądu Najwyższego. Jako twórca jego kodeksu karnego przyczynił się do budowy podstaw prawa karnego w całym kraju. Po dłuższych rozmowach z JKE Tomaszem du Vallonem, przyjął ofertę wyruszenia do Państwa Kościelnego Rotria, gdzie przyjął święcenie kapłańskie i rozpoczął studia teologiczne na Uniwersytecie Rotryjskim. Jako młody ksiądz, zapragnął czegoś więcej... Po pewnym czasie, Jego Świętobliwość Patriarcha Rotrii Hadrian I zaproponował mu stanowisko Głównego Dowódcy Gwardii Apostolskiej - te oczywiście się zgodił. Po pewnym czasie, otrzymał nominacją na Prefekta Kultury i Dyrektora Biblioteki Narodowej. Z wniosku księdza Fryderyka Augusta powstała Akademia Wojskowa, gdzie do dziś szkoli się młodych wojskowych. Nie osiadł on jednak na laurach - postanowił ukończyć KAN z tytułem profesora. Gdy ów otrzymał, rozpoczął wykładać prawo w wielu krajach, począwszy od Rotrii. Po pewnym czasie, JŚ Hadrian I przydzielił go na proboszcza parafii pod wezwaniem św. Kazimierza w RON.

     Od tamtego czasu, życie ks. prof. Fryderyka Augusta toczy się dalej, płynąc spokojnym nurtem.