Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Złote Wybrzeże

Z Micropedia

Dane

Leży mniej więcej w centralnej części południowego wybrzeża Sarmacji. Największe miasto - Złote Wybrzeże. Linię brzegową stanowią nimal wyłącznie plaże, dogodne do lądowań, których w historii było bardzo wiele (np. lądowanie wojsk Deltyjskich podczas Wielkiej Wojny Wirtualnej.

Przynależność Terytorialna

W historii Złote Wybrzeże często zmieniało swoją przynależność. Terytoria te były kolejno w posiadaniu Acjan, następnie Celtów Morvańskich, przez krótki okres pod władzą Rzymian z Konsulatu Temidii a następnie przeszła pod władanie Książąt Trzyczaszkowskich. W latach 2002-2006 przechodziła ona z Marchii Trzyczaszkowskiej do Prowincji Morvan, w miare jak prowincje te rosły i zmniejszały się, aby ostatecznie, po ich likwidacji, trafić do Terytorium Koronnego.

Obecnie trwa spór o przynależność Złotego Wybrzeża, wraz z położoną na nim wsią Stiepanówką. Wg. nieuznawanej przez Księstwo Sarmacji Wolnej Republiki Morvan, Złote Wybrzeże (morv. Cósta Óir) wraz ze stolicą w Staigren (sarm. Stiepanowka) należy do niej.

Przynaleznośc etniczna

Terytorium Złotego Wybrzeża zamieszkane jest przez wiele różnych nacji. Najliczniejszą są oczywiście Sarmaci, którzy stanowią ok. 48% ludności. 27% są to Morvańczycy, 15% stanowią osadnicy Teutońscy, 3% potomkowie Acjan. Reszta jest to mieszanka róznych innych narodowości, głównie Scholandczyków i Brugijczyków