Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu

Z Micropedia
 
Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu
Flaga Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirshbergii i Weerlandu Godło ZSKHiW
KonstytucjaKonstytucja czerwcowa
Język urzędowypolski
Języki używanepolski, niemiecki
StolicaHirschberg-Arkopolis
Ustrój politycznymonarchia socjalistyczna
Typ państwakrólestwo socjalistyczne, federacja
Głowa państwakról Ametyst Faradobus
Szef rządupremier Ciecierad Ciecieląg
Jednostka monetarnaLol (1 lol = 100 boli)
Terytoria zależne

Aralia

Kod samochodowy

HiW

hirshbergiaweerland cba pl

Państwo

Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu (Hirschbergia i Weerland)- polskie państwo wirtualne istniejące od 28 października 2010 roku. Dopuszczalny jest też skrót ZSKHiW, który czasem stosuje się jako nazwę. Opiera się na połączeniu monarchii i socjalizmu. Terytoria ZSKHiW znajdują się na Kontynencie Wschodnim . Graniczy od południa z Austro-Węgrami, a od wschodu z dzikimi stepami. Granice te są wyjątkowo stabilne zważywszy na to, że ZSKHiW nie uznaje żadnej z tych mikronacji. Głową państwa jest Król Hirshbergii i Weerlandu, zaś władzę wykonawczą sprawuje Rada Komisarzy Narodowych na czele z premierem. Ciałem ustawodawczym królestwa jest Rada Najwyższa ZSKHiW. Społeczeństwo zwane jest Ludem Szlacheckim i reprezentuje około pięć narodowości. Symbolicznie podzielone jest na monarchę, szlachtę nienormalną oraz szlachtę normalną. ZSKHiW stanowi tygiel kultur. Cementuje je wspólna religia- wszechbudzimiryzm.

Ustrój

ZSKHiW to socjalistyczna monarchia konstytucyjno-narodowa. Głową państwa pozostaje monarcha (król), istnieją tytuły szlacheckie, odrzucone są niektóre pojęcia zw. z burżuazją i ,,krawaciarstwem". Faktyczną władzę sprawuje Rada Najwyższa ZSKHiW wybierana spośród obywateli na 4-miesięczną kadencję oraz Rada Komisarzy Narodowych, której przewodniczący wybierany jest spośród deputowanych Rady Najwyższej

Podział Administracyjny

Stolicą ZSKHiW jest KMS Hirshberg-Faradopolis, którym zarządza król.

ZSKHiW podzielone jest na jednostki administracyjne pierwszego rzędu- gubernie. Dysponują one dużymi uprawnieniami. Na czele guberni stoi zarządca lub wielebny (wybierany w wyborach przez wszystkich mieszkańców samorządu na podstawie prawa miejscowego). Podział samorządów na jednostki administracyjne niższego szczebla jest indywidualny dla każdego rejonu.

Obecnie kraj składa się z następujących guberni:

Do największych miejscowości na terenie ZSKHiW należą:

Historia Państwa

ZSKHiW posiada bogatą historię zarówno tą przedinternetową jak i wykreowaną przez samych obywateli w ramach istnienia państwa.

Historia Przedinternetowa

Dalsze części nie mają ustalonych oficjalnych nazw.

Historia Internetowa

Historia internetowa czyli dotycząca losów ZSKHiW i jego obywateli w polskim v-świecie zostanie spisana gdy uniwersytet uzna to za stosowne

Społeczeństwo

ZSKHiW nie jest krajem jednolitym narodowościowo. Spośród wszystkich grup etnicznych można wyróżnić trzy dominujące:

  • Weerlandczycy- najliczniejsi ze wszystkich narodów (jednakże stanowią mniej niż połowę obywateli). Zamieszkują przede wszystkim tereny Guberni Weerlandzkiej, południe Królewskiej Guberni Hirshbergii, głównie Zarzeżusze, a także mają znaczącą miejszość w Bździszewie w Guberni Zachodniej. Nie znamy jego pochodzenia, na ziemie ZSKHiW prawdopodobnie trafili ze wschodu uciekając przed konnnymi barbarzyńcami. Naród uchodzi za zapijaczony, brudny oraz pozbawiony oznak kultury osobistej co jest zgodne z prawdą, zatem pozostałe darzą go wielkim szacunkiem. Jego przedstawiciele wciąż kultywują dawne tradycje takie jak bimbrownictwo, biedaszybnictwo, wycinanie lasów i prześladowania na tle religijnym. Wiarą dominującą i jedyną godną Weerlandczyków jest wszechbudzimiryzm, zazwyczaj są to zwolennicy pierwszej tezy, ale można też spotkać tzw. kurduplystów. Pozostałymi ważnymi cechami jest uznawanie koni za zwierzęta nieczyste, których nie można dosiadać i jeść, a także wzmocnioną odporność na realiozę.
  • Hirschbergowie- drudzy najliczniejsi spośród naródów. Zamieszkują Królewską Gubernię Hirshbergii w tym Żuławy Rzeżusze, a także względnie cywilizowane (północne okalające Bździszewo i ogólnie graniczące z KGH) tereny Guberni Zachodniej. Wywodzą się od Weerlandczyków zamieszkujących na północ od Neomezytu, którzy po zbuntowaniu się i uzyskaniu niezależności od południa podbili tereny zamieszkiwane przez prymitywne ludy germańskie. Wymieszali się z nimi zarówno genetycznie jak i przy sporej pomocy polityki prowadzonej przez ich władcę kulturowo. Obecnie dawne tradycyjne zajęcia i sporty takie jak ujeżdżanie skrzelożrotek tracą na popularności lub wręcz zanikają ustępując zaczerpywaniu z kultury Weerlandzkiej. Złośliwi mawiają, że wracają do korzeni, ale władze zauważyły problem i czynią starania, aby ocalić szeroko pojętą hirschberskość.
  • Aralczycy- trzeci pod wzgledem liczebności. Niemal wszyscy zamieszkują odległą wyspę Aralia, choć istnieją niewielkie mniejszości w dwóch miastach Królewskiej Guberni Hirshbergii: Mieście Stołecznym Hirshberg-Arkopolis i Draśnie na Żuławach Rzeżuszych. Wywodzą się od łowców piratów i nie mają żadnych powiązań z pozostałymi narodami. Kiedy ich niepodległe państwo chyliło się ku upadkowi postanowili związać z nami swój los. Bardzo mocno cenią sobie niezależność, nie lubią wykonywać rozkazów Hirshbergów i Weerlandczyków co w połączeniu z położeniem geograficznym czyni ich mocno odizolowanymi od reszty społeczeństwa.

Gospodarka

Największa ilość zakładów przemysłowych znajduje się na terenie Guberni Weerlandzkiej  oraz Królewskiej Guberni Hircshbergii . Na południu i w środkowej części państwa występują bogate złoża metali i innych surowców (węgiel, ropa naftowa, miedź). Popularne jest indywidualne i masowe wydobycie metodą biedaszybniczą . W Weerlandzie znajdują się rafinerie ropy naftowej. W ostatnich latach rozwinął się przemysł wysokich technologii.

Na terenie Hirshbergii , Aralii i Bździszewa umiejscowiono wiele zakładów zbrojeniowych (w tym stocznie wojskowe i cywilne). 

Na terenie kontynentalnego ZSKHiW dominuje de facto rolnictwo. Liczne państwowe i prywatne gospodarstwa rolne umiejscowione są w większości większych ośrodków wiejskich. W południowych regionach kraju rozwinięty jest przemysł spożywczy (Wielka Narodowa Bimbrownia). 

Funkcjonuje wiele dużych firm prywatnych  (Alcanthar.co, PKRCh). 

Ciekawostki

  • ZSKHiW charakteryzuje dosyć oryginalny charakter i występowanie tzw. wydarzeń fabularnych. 
  • Pretendentem do tronu hirshbersko-weerlandzkiego jest Joksymil Faradobus
  • Obecnie status Guberni Aralskiej jest de facto nieuregulowany. Prawdopodobnie w jej miejsce wkrótce zostanie utworzony Aralski Region Autonimiczny. 
  • Obywatelstwo i szlachectwo są pojęciami tożsamymi. Wszyscy są szlachcicami od kloszardów po elity.
  • W środkowej części Hirshbergii znajdują się jedyne na Polinie złoża cukru.
  • Obecnie ZSKHiW działa na czwartym z kolei forum przy czym trzecie funkcjonowało zaledwie kilka godzin.
  • Wszystkie avatry diuka Laszka Młynariewa na Forum ZSKHiW zostały zamieszczone przez Mistrza Budzimira VII