Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Gaius Cornelius Ligotus

Z Micropedia

Gaius Cornelius Ligotus Caesar (lig. Jaksa Templarowicz Ligocki)
Kraj zamieszkania Imperium Tyrencji
Funkcje publiczne głowa państwa
Tytuł honorowy Imperator i inne
Znany również jako

Imperator G

Jako imperator Gaius I

aius I - (właściwie Gaius Cornelius Ligotus Caesar, ligockie nazwisko Mścigniew Templarowicz Ligocki). Jeden z Ojców Założycieli Republiki Ligocji. Od 5 sierpnia 2010 r. obywatel Republiki Tyrencji. Imperator Tyrencji od dnia 2 sierpnia 2011 roku.

 


Republika Ligocji

24 lipca wraz z Aleksiejem Siergiejewiczem Ligockim oraz Adamem Kieżgajło-Ligockim założył Republikę Ligocji.


Przez cały okres istnienia Republiki pełnił funkcję Ministra w Rządzie Tymczasowym.

Działalność w Republice Tyrencji

Na mocy postanowień Traktatu Akcesyjnego 5 sieprnia 2010 r. otrzymał obywatelstwo tyreńskie

8 sierpnia 2010 r. wstąpił w szeregi partii Optymatów. 6 września 2010 r. po ustąpieniu ze stanowiska jej dotychczasowego przewodniczącego, Alexusa Sergiusa Ligotusa objął przywództwo w partii.

9 września kandydował z listy Optymatów w wyborach do Zgromadzenia Ludowego I Kadencji. Dostał się do Zgromadzenia zdobywając 18% głosów.

20 listopada 2010 r. powołany przez urzędującego Konsula Republiki Tyrencji Camillusa Plautiusa Scaevolle na stanowisko Liktora Republiki.

1 grudnia 2010 r. po wejściu w życie Ustawy o podziale społecznym otrzymał tytuł patrycjusza.

Gaius Cornelius Ligotus (2010)

15 grudnia 2010 r. autoryzował przejęcie obowiązków Głowy Państwa przez Tiberiusa Aureliusa Scipio.

18 grudnia 2010 r. wygrał wybory na Prefekta Ligocji w których był jedynym kandydatem zdobywając 75% głosów (25% wyborców było przeciw jego elekcji).

9 maja decyzją urzędującego Edyla Nerona Silviusa Pictor mianowany Ambasadorem RT w Królestwie Wurstlandii oraz członkiem tyreńskiej delegacji w OPM.

Do końca istnia Republiki piastował urzędy liktora oraz delegata zgromadzenia ludowego I kade

Gaius Cornelius Ligotus (2011)

ncji.

Imperium Tyrencji

Był jednym z głównych inicjatorów przekształcenia Republiki Tyrencji w Imperium Tyrencji. Od ustanowienia 15 maja 2011 roku Imperium członek Rady Regencyjnej Imperium Tyrencji.

10 lipca 2011 roku wyniesiony do rangi nobila na mocy Dekretu Rady Regencyjnej o Podziale Społecznym.

2 sierpnia 2011 roku wygrał wybory na Imperatora Tyrencji w których był jedynym kandydatem zdobywając 68% głosów (pozostali wyborcy byli przeciwni jego elekcji) przy frekwencji wyborczej 47%. Panuje jako Imperator Gaius I.


Wyznanie

12 marca 2011 r. założył Cerkiew Ligockokatolicką , zostając jej pierwszym Patriarchą jako Jaksa I. 3 kwietnia 2011 r. przemienił Cerkiew Ligockokatolicką na Ligocką Cerkiew Prawosławną.


21 lipca 2012 r. wyrzekł się publicznie wiary prawosławnej i rozpoczął w Ligocji tzw. "Reakcję Pogańską". Został za to 29 lipca 2012 r. obłożony przez Cerkiew anatemą.

Inne

Gaius Cornelius Ligotus jest właścicielem klubu sportowego Legion Zadolia.

Malowidło przedstawiające rezydencję Gaiusa

Jest również współwłaścicielem Ligockiej Korporacji Medialnej której to posiada 50% akcji.

Zamieszkuje w rodowej rezydencji, na obrzeżach Zadoli (dawnego Rosaerium Longinum).

Jego dewizą jest ,,Non sibi sed patriae" (łac. Nie dla siebie, lecz dla Ojczyzny).

Jest głową Rodu Ligotus jako jego Arcymistrz.


Odznaczenia

Order Dwugłowego Orła (ex officio)

Order Odrodzenia Tyrencji (ex officio)

Tytuł

Pełny tytuł Imperatora brzmi:

Po polsku: "August Cezar, Imperator i Konsul Tyrencji, Najwyższy Wśród Kapłanów, Najwyższy i Najlepszy wśród obywateli, Ojciec Narodu i Opiekun Imperium oraz Ludu."

po łacinie: "Augustus Caesar, Imperator et Consul Tyrenthia, Pontifex Maximus, Optimus Maximus apud civis, Pater Patriae, Imperium et Populus Patronus".