Micropedia Kortezy Generalne
Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Kortezy Generalne

Z Micropedia
KORTEZY GENERALNE
CORTES GENERALES
Cortes-escudo.png
TypUnikameralizm
Przewodniczący(a)Fabio Schröder
Wiceprzewodniczącybrak
Członkówminimalnie 3
maksymalnie 5
Grupy parlamentarneIzquierda
Iniciativa per Scarlaña
Unia Regionów
CentralaPalacio de las Cortes
brak strony internetowej

Kortezy Generalne Królestwa Skarlandu (es.:Las Cortes Generales del Reino de Scarlaña) - organ konstytucyjny państwa skarlandzkiego. Do lipca 2009 roku Kortezy składały się z dwóch izb:

 • Senat (es. Senado de Scarlaña) - izba wyższa,
 • Kongres Deputowanych (es. Congreso de los Diputados) - izba niższa.

Sprawuje władzę ustawodawczą, zatwierdzają budżet państwa, kontrolują działania rządu i wypełniają inne obowiązki powierzone im przez Konstytucję Królestwa Skarlandu.

Trójpodział władzy

Skarlandzka konstytucja, zgodnie z zasadą podziału władzy określonych przez Monteskiusza, definiuje i reguluje trzy podstawowe filary sprawowania władzy: władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Pierwsza z nich powierzona jest Kortezom Generalnym, druga Rządowi Narodowemu, a trzecia niezawisłym sądom.

Kadencje

 • Liczba kadencji Parlamentu Autonomicznego Skarlandu: 0.
 • Liczba kadencji Parlamentu Królestwa Skarlandu: 1.
 • Liczba kadencji Wojskowej Rady Tymczasowej: 1.
 • Liczba Kadencji Senatu Królestwa Skarlandu: 2.
 • Liczba Kadencji Kortez Generalnych: 10* (12)**.

Kortezy Generalne nie mogły sprawować swych konstytucyjnych obowiązków za panowania Pedr'a I de Catalán przez 2 pełne kadencje i 1 miesiąc.

* - liczba kadencji Kortez Generalnych od 2009 do końca 2011 roku.


** - liczba kadencji Kortez Generalnych z okresem gdy Kortezy nie mogły sprawować swych konstytucyjnych obowiązków - okres: wrzesień 2010 - marzec 2011.

Historyczne Parlamenty na ziemiach Skarlandu

 • Parlament Autonomiczny Skarlandu (it. Il Parlamento Autonomo di Scarlania) od 01.02.2008 - 10.02.2008.
 • Parlament Królestwa Skarlandu(es. Parlamento del Reino de Scarlaña) od 27.03.2008 - 01.06.2008.
 • Wojskowa Rada Tymczasowa (es. Consejo Militar Provisional) od 02.06.2008 - 03.09.2008.
 • Senat Królestwa Skarlandu (es. Senado del Reino de Scarlaña, it. Senato del Regno di Scarlania) od 03.09.2008 - 31.12.2008.
 • Kortezy Generalne Królestwa Skarlandu (es. Cortes Generales del Reino de Scarlaña) od 31.12.2008.

Kalendarium

Najważniejsze Wydarzenia związane z Parlamentem Skarlandzkim:
1 czerwca 2008 - na rozkaz króla wojsko otoczyło budynek Parlamentu Skarlandzkiego i aresztowało wszystkich jego członków.
2 czerwca 2008 - ukonstytuowała się Wojskowa Rada Tymczasowa.
1 sierpnia 2008 - pierwsze wolne wybory do parlamentu, zwycięstwo Tomasza du Vallona.
3 sierpnia 2008 - rozwiązanie Wojskowej Rady Tymczasowej i ukonstytuowanie Senatu.
31 grudnia 2008 - rozwiązanie Senatu i ukonstytuowanie Kortez Generalnych.
1 czerwca 2009 - likwidacja Senatu (izby wyższej parlamentu) i zastąpienie go Kongresem Deputowanych (dotychczas izby niższej parlamentu)


Skarland-Escudo2a.png

Skarland
Informacje

KonstytucjaCompetencias de las Comunidades Autónomas
Siły Zbrojne Królestwa SkarlanduFlaga i HerbBanco de Skarland

Polityka Królestwa Skarlandu
KrólKortezy GeneralnePremierRząd Centralny Królestwa SkarlanduIzqueridaInicjatywa dla SkarlanduUnia Regionów

Media
Scarlaña TelevisiónEl Reino

Wspólnoty Autonomiczne
Valencia.png Wspólnota WalencjiBandera-mo.png Księstwo Móstoles