Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Wspólnoty Autonomiczne Skarlandu

Z Micropedia

Skarland jest podzielony na 4 Wspólnoty Autonomiczne (hiszp. Comunidades Autónomas) w tym 1 Księstwo (hiszp. Pricipado) i 1 Wicekrólestwo (hiszp. Virreinato). Wspólnoty Autonomiczne cieszą się dużą autonomią (głównie w kwestiach podatków, policji itd.) Są to:

Skarland2.PNG

Utworzenie i zakres władzy

Ruchy nacjonalistyczne w Rohanie i Acri odegrały ważną rolę w zdecentralizowaniu Królestwa Skarlandu. Kortezy Generalne dnia 28 lipca 2009 uchwaliły nową Konstytucje Królestwa Skarlandu, która zezwoliła na utworzenie wspólnot zgodnie z Tytułem VIII Konstytucji Skarlandzkiej. Każdy Statut Wspólnoty Autonomicznej musi być zatwierdzony przez Kortezy Generalne.Skarland-Escudo2a.png

Skarland
Informacje

KonstytucjaCompetencias de las Comunidades Autónomas
Siły Zbrojne Królestwa SkarlanduFlaga i HerbBanco de Skarland

Polityka Królestwa Skarlandu
KrólKortezy GeneralnePremierRząd Centralny Królestwa SkarlanduIzqueridaInicjatywa dla SkarlanduUnia Regionów

Media
Scarlaña TelevisiónEl Reino

Wspólnoty Autonomiczne
Valencia.png Wspólnota WalencjiBandera-mo.png Księstwo Móstoles