Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Królewski Instytut Kartograficzny

Z Micropedia
Logo Królewskiego Instytutu Kartograficznego

Królewski Instytut Kartograficzny – instytucja naukowa powstała w celu prowadzenia badań naukowych, upowszechniania wiedzy geograficznej i świadczenia usług kartograficznych, głównie w celu urzędowego sporządzania map Dreamlandu. Siedziba mieści się w Dreamopolis od 2013 roku. W latach 2004-2013 KIK rezydował w Ekorre.

Historia

Powstał w 2004 roku, dzięki czemu jest jednym z najstarszych tego typu instytutów naukowych w Mikroświecie. Jego założenie było odpowiedzią na zawarcie przez Dreamland, Sarmację i Scholandię traktatu ustanawiającego Radę Mapy i jedną z pierwszych rzetelnych map, zwaną Mapą Polskich Mikronacji lub „mapą traktatową”. W 2005 roku istniał pomysł włączenia KIK do struktur Uniwersytetu Królewskiego w Dreamopolis, co ostatecznie się nie stało. W 2006 roku jego działalność wyraźnie osłabła, jednak nadal publikował mapy i opisy. W 2013 roku Królewski Instytut Kartograficzny został zreformowany – nadano mu statut i jasną pozycję w systemie edukacji i nauki. Na jego czele stanął Kartograf Królewski, a organem doradczym w sprawach map została Rada Naukowa Królewskiego Instytutu Kartograficznego, złożona z Namiestników Koronnych prowincji Dreamlandu oraz Rektora Uniwersytetu Królewskiego. Jego działalność rozciągnięto także na Królestwo Elderlandu, gdzie organizowana jest jego filia. KIK został także członkiem Komitetu Kartograficznego Mikronacyjnego Forum Kartograficznego w marcu 2013 roku.

Działalność

Królewski Instytut Kartograficzny zajmuje się w szczególności:

  • propagowaniem i rozwojem nauk przyrodniczych, głównie geografii,
  • redagowaniem i publikowaniem map,
  • prowadzeniem badań i ekspedycji naukowych,
  • wykonywaniem ekspertyz w dziedzinie geografii,
  • prowadzeniem doradztwa naukowego w zakresie kartografii.

W realizacji swoich zadań Instytut w szczególności:

  • prowadzi działalność wydawniczą,
  • upowszechnia wyniki badań i ekspedycji naukowych,
  • prowadzi działalność w zakresie doradztwa naukowego,
  • współdziała z konstytucyjnymi organami władz Dreamlandu na arenie międzynarodowej,
  • współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi w zakresie rozwoju naukowego kadry, wzajemnego korzystania z infrastruktury badawczej oraz rozwoju nauki.

Mapy

Wszystkie mapy opracowywane są w oparciu o międzynarodowe standardy. W tej mierze źródłem wytycznych są postanowienia traktatowe Mikronacyjnego Forum Kartograficznego oraz Instrukcja Kartograficzna Komitetu Kartograficznego.

Wytyczne Królewskiego Instytutu Kartograficznego są podstawowym narzędziem kartografów pracujących w Instytucie. Wszystkie mapy dostępne w Dreamlandzie uznane za oficjalne posiadają odpowiednie oznakowania Instytutu oraz znajdują się w wykazie na jego stronie internetowej.

Osobny artykuł: Dreamlandzki Atlas Mikroświata

Linki