Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Dreamlandzki Atlas Mikroświata

Z Micropedia

Dreamlandzki Atlas Mikroświata - publikacja elektroniczna Królewskiego Instytutu Kartograficznego zawierająca zbiór map Mikroświata, kontynentów, regionów i państw, stopniowo tworzona i rozbudowywana od 2013 roku.

Autorzy

Mapy do atlasu wydaje Królewski Instytut Kartograficzny. Jak dotąd wszystkie po 2013 roku są przygotowywane przez Daniela von Witta, Kartografa Królewskiego.

Mapy Mikroświata

Lp. Data wydania Status Mapa Opis
1.listopad 2014NieaktualnaKIK-2014-Mapa-Mikroswiat.png

Mapa podziału politycznego Mikroświata.

Mapa obejmuje kontynenty: Morenika, Wirtuazja, Polarktyka, Orientyka, Vaarland, Nordata

2.listopad 2014NieaktualnaKIK-2014-Mapa-Ludność.png

Mapa ludności Mikroświata.

Mapa pokazuje liczbę ludności państw wirtualnych. Bazuje na danych z rankingu demograficznego Kuriera.

3.listopad 2014AktualnaKIK-2014-Mapa-Polityka-i-Rządy.png

Mapa ustrojów politycznych państw Mikroświata.

Mapa pokazuje formy rządów i najważniejsze cechy ustrojowe w różnych państwach Mikroświata

Mapy kontynentów

Lp. Data wydania Status Mapa Opis
1.kwiecień 2015AktualnaKIK-2015-04-Mapa-Morenika.PNG

Mapa podziału politycznego Moreniki.

Na kontynencie leżą państwa: Angstrem, Dreamland, Elderland, Erboka, Francja i Nawarra, Solardia, Mikrosławia, Al Rajn (Neverweld), Hirshbergia i Weerland (Aralia), Monarchia Austro-Węgierska (Natania), Sarmacja (Melena baridajska), Wandystan (Anhalt)

2.marzec 2015AktualnaKIK-2015-03-Mapa-Wirtuazja.PNG

Mapa podziału politycznego Wirtuazji.

Na kontynencie leżą państwa: Al Rajn, Angstrem, Sarmacja, Scholandia, Solardia, Wandystan

3.marzec 2015AktualnaKIK-2015-03-Mapa-Orientyka.PNG

Mapa podziału politycznego Orientyki.

Na kontynencie leżą państwa: Ciprofloksja, Elderland, Hasseland, Hirshbergia i Weerland, Monarchia Austro-Węgierska, Rotria, Surmenia, Trizondal, Winktown

4.marzec 2015AktualnaKIK-2015-03-Mapa-Vaarland.png

Mapa podziału politycznego Vaarlandu.

Na kontynencie leżą państwa: Aguria, La Palma, Niderlandy, Rzeczypospolita Obojga Narodów, Skarland

5.marzec 2015AktualnaKIK-2015-03-Mapa-Polarktyka.PNG

Mapa podziału politycznego Polarktyki.

Na kontynencie leżą państwa: Dreamland, Monarchia Austro-Węgierska