Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Mandragor

Z Micropedia

Dane Główne

Mandragorzy (Socjogramu i Jutrzenki) to Strażnicy Idei - najwyższsi po Prezydencie urzędnicy Mandragoratu Wandystanu. Sprawują władzę dożywotnio. Odpowiedzialni jedynie przed Wandą i Historią.

Z urzędu posiadają tytuły społeczne mandragora i tworzą najwyższy komitet Komunistycznej Partii Sarmacji (Wandów). Mandragorowi Jutrzenki przysługuje tytuł "Serdecznego Przywódcy" a Mandragorowi Socjogramu "Ukochanego Przywódcy"

Kompetencje

Kompetencje Mandragora Jutrzenki

Do kompetencji własnych należy przede wszystkim zarządzadzanie systemem informatycznym i gospodarczym Wandystanu, w zakresie nie przekazanym drogą edyktu właściwemu komisarzowi ludowemu. W ramach tych kompetencji Mandragor Jutrzenki zarządza systemem automatycznej gospodarki Cintra, Ludowym Bankiem Wandystanu oraz państwowymi stronami internetowymi. Ponadto Mandragor Jutrzenki ma prawo wyznaczyć swojego następcę.

Kompetencje Mandragora Socjogramu

Mandragor Socjogramu jest Wodzem Naczelnym Sarmackiej Armii Ludowej - Wandejskich sił zbrojnych. Mandragor Socjogramu samodzielnie wyznacza swojego następcę.

Kompetencje Wspólne Mandragorów

  • Nadawanie i odbieranie orderów i odznaczeń,
  • Nadawanie i odbieranie obywatelstwo Mandragoratu Wandystanu,
  • Stosowanie prawa łaski i ogłaszanie amnestii i abolicji,
  • Nadawanie i odbieranie tytuły społeczne,
  • Wydawanie postanowień w sytuacjach nieunormowanych ustawami, jeśli jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania państwa, a Prezydent nie może podjąć decyzji,
  • W sytuacjach zagrożenia kraju przez siły wrogie komunizmowi wandejskiemu lub pokojowi v-światowemu ogłaszanie za zgodą Prezydenta lub Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego stanu wojennego podczas którego sprawują pełnię władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej i ustrojodawczej,
  • W przypadkach niemożności wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy z powodu braków kadrowych orzekanie w danej sprawie,
  • Przeprowadzanie wyborów parlamentarnych i prezydenckich jako Najwyższa Komisja Wyborcza,
  • Pozostają dysponentami wszystkich stron internetowych i innych publicznych systemów informatycznych.

Mandragorowie po Zjednoczeniu

Pozycja Mandragorów uległa zmianie po Zjednoczeniu Mandragoratu Wandystanu z Sarmacją. Otrzymali oni nietykalność i duży wpływ na władzę Książęcą. Było to powodem wielu protestów Sarmackiej prawicy (Narodowy Związek Monarchistyczny). We wrześniu 2006 rozpoczęły się działania w celu wprowadzeniu nowej Konstytucji która likwidowałaby stanowisko mandragorów, zastępując je (w zalezności od wersji) Radą Stanu lub Strażnikiem Pieczęci.

Poczet Mandragorów

Mandragorowie Jutrzenki

Piotr Krupiński (2005 -

???

Alojzy Pupka (5.11.2009 -

Mandragorowie Socjogramu

Michaś Winnicki (2005 - 12.2005)


Michał Sobczak (12.2005 - ?)


Michaś Winnicki (? - 09.2006)


Michał Sobczak (09.2006 -

???

Alojzy Pupka (5.11.2009 -