Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Parlamenty Autonomiczne w Królestwie Skarlandu

Z Micropedia

Parlament Autonomiczny (hiszp. Parlamento Autónomico) to wspólna nazwa dla wszystkich regionalnych ciał ustawodawczych wspólnot autonomicznych Skarlandu. Ich nazwy w każdej wspólnocie jest określona przez statut autonomii. Prawodawstwo centralne Królestwa Skarlandu przekazuje parlamentom autonomicznym władzę w zakresie uprawnień: wykonawczych, sądowych* i legislacyjnych.
*-sądy autonomiczne są niższą instancją, dotyczy to również: Sądu Najwyższego Walencji.

Skład i funkcjonowanie

Parlament Autonomiczny składa się z przedstawicieli wybieranych w wyborach lokalnych odbywających się w większości wspólnot co trzy miesiące. Jako niezależna instytucja ustawodawcza rozwija prawodawstwo regionalne. Sprawują kontrolę nad rządem każdej wspólnoty i proklamują prezydentów. Parlamenty posiadają również funkcje gospodarcze i zatwierdzają budżet wspólnoty.

Posiadają prawo zakwestionowania w Trybunale Konstytucyjnym prawa centralnego, które szkodzi społeczności wspólnoty, a także wpływa na zdolności autonomiczne regionu.

Parlamenty Autonomiczne

Parlamenty Autonomiczne w Królestwie Skarlandu
Flaga Wspólnota Autonomiczna Nazwa Parlamentu Siedziba Skład
Valencia.png Wspólnota Walencji Kortezy Walencji
Cortes Valencianas
Corts Valencianes
Valencia DC 3 deputowanych
Bandera-mo.png Księstwo Móstoles Rada Książęca Księstwa Móstoles Móstoles 4 członków