Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Podział administracyjny RSiT

Z Micropedia

Podział administracyjny RSiT (lub też: podział administracyjno-samorządowy) - to wszystkie jednostki administracyjne i samorządowe w Rzeczpospolitej Trizondalu i Sclavinii. O istnieniu samorządu i administracji regionalnej mówić można od 23 maja 2009 roku, gdy to weszła w życie ustawa "o samorządach" nr.8. W pewnym czasie istniał podwójny podział administracyjno-samorządowy w Rzeczpospolitej, który zniesiono dopiero z drugą reformą samorządu na podstawie ustawy nr. 10/2010, która to została zapomniana przez Karolinę Sobieszek ówczesną Prezydent Rzeczpospolitej, a przez to weszła w życie dopiero po 1 stycznia 2010 roku.


Geneza i historia podziału administracyjno-samorządowego

RSiT powstała przez połączenie dwóch odrębnych państw: Sclavinii i Trizondalu przez to jest to państwo, które nie ma wspólnego terytorium, a dwa oddzielone od siebie przez Ocean Wirtualny(dodatkowo 9 marca 2010 roku na mocy odpowiednich postanowień Rzeczpospolita składa się z 3 odrębnych terytoriów).

W związku z owym podziałem geograficznym oczywiste było, że prawo powinno odpowiadać stanowi faktycznemu, który prezentował się także przez dwa osobne działy dla dwóch różnych terytoriów na forum. Prezydent Marcel Hans złożył w Izbie Narodów projekt ustawy, który miał na wzór dawnego Księstwa Trizondalu wprowadzić podział administracyjno-samorządowy wraz z miastami zamkniętymi. Ówczesny podział wprowadzał 2 Regiony, 3 Miasta Wydzielone oraz 9 Rejencji (7 w Trizondalu, 2 w Sclavinii).

Na mocy aktualizacji ustawy konstytucyjnej o krajach korony i prowincjach z 21 maja 2009 roku pojawiła się potrzeba wprowadzenia powiatów. Kilka miesięcy później Wiceprezydent Marcin Komosiński wprowadził w życie dekret o podziale RSiT na 3 powiaty: Eldoracki, Trizopolski oraz Meridzki. W związku z dużymi protestami w drodze poprawki przyjętej przez Izbę Narodów nazwę powiatów zmieniono na Okręgi, a ich liczbę zredukowano do 2: Sclavinii i Trizondalu. Wówczas obowiązywał podwójny sprzeczny ze sobą podział na rejencje oraz na okręgi. Dopiero na mocy ostatniej reformy wprowadzono tylko jeden podział, na Departamenty: Departament Sclavinia oraz Departament Trizondal.


Obecny podział addministracyjno-samorządowy

Rzeczpospolita dzieli się na trzy Departamenty: Departament Pięciogrodu, Departament Trizondal oraz Departament Sclavinia, które odpowiadają geograficznie dawnym państwom składowym, tj. Trizondalowi i Sclavinii. Każdy departament ma swoje naczelnika, swój statut oraz może wprowadzić parlament regionalny, jednak wszystkie akty wydawane przez władze regionalne muszą być zgodne z aktami centralnymi.

Obecnie aktywny jest jedynie Departament Trizondal, który posiada własny portal informacyjny oraz parlament i aktywnego naczelnika. Podział na departamenty został niejako wymuszony przez prawo sarmackie ustanawiające powiaty i wymóg ich wprowadzenia w całej Rzeczpospolitej Sarmackiej.

Rzeczpospolita Trizondalu i Sclavinii posiada 5 miast:

  1. Pięciogród - stolica departamentu;
  1. Merida - stolica departamentu;
  2. Trizopolis - stolica państwa Trizondalu
  3. Rottera - stolica Zagłębia Rottery
  1. Nowy Eldorat - stolica państwa Sclavinii powstała po rozwiązaniu Unii z Księstwem Sarmacji. Wcześniej stolicą państwa był Eldorat
  2. Jastrzębiec - obecna stolica Departamentu powstała po rozwiązaniu Unii z Księstwem Sarmacji. Wcześniej stolicą departamentu był Nowy Kotwicz

Trzy stolice

Rzeczpospolita posiada oficjalnie jako jedyne państwo wirtualne trzy stolice administracyjne. Genezą tego jest pochodzenie Rzeczpospolitej, która powstała z połączenia się dwóch (a później już trzech) rozdzielnych państw. W związku z tym aby nie tworzyć nowego ośrodka władzy, który potrzebował zarządcy postanowiono pozostawić dwie (a po przyłączeniu [PVRP]] do Rzeczpospolitej trzy) stolice, dzieląc ich zadania:

  • Trizopolis - to stolica wszystkich władz wykonawczych
  • Nowy Eldorat - to stolica władzy ustawodawczej
  • Pięciogród - to stolica władzy sądowniczej


Owy podział kompetencji wiąże się z historią oraz ustrojami poszczególnych państw. Trizondal był księstwem, a więc teoretycznie to władza wykonawcza była tam rozbudowana, natomiast Sclavinia była demokracją, stąd najwyższą rolę odgrywał tam parlament.

Zobacz też: