Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Twierdzenie Komosińskiego

Z Micropedia

Twierdzenie Komosińskiego, Kapitalizm Mikronacyjny - to mikronacyjna ideologia polityczna i gospodarcza zakładająca, że każdy mieszkaniec mikronacji powinien w swoich działaniach kierować się własnym zyskiem. Autorem doktryny jest Marcin Komosiński.

Ideologia

Kapitalizm Mikronacyjny powstał w opozycji do Socjalizmu Mikronacyjnego, jednak neguje tylko część jego założeń. Postulaty Kapitalizmu Mikronacyjnego to:

  1. Wolność jednostki - najwyższym dobrem jest wolność jednostki.
  2. Równość ludzi wobec prawa - wszyscy ludzie powinni być równi wobec prawa.
  3. Każdy naród powinien mieć te sama prawa - bez względu kto jakiej jest narodowości powinien mieć te same prawa. Państwo powinien móc budować każdy. Kraje powinny jednoczyć różnych ludzi i różne narody.
  4. Państwo nie powinno posiadać żadnych przedsiębiorstw – wszelka działalność gospodarcza powinna być domeną prywatnych przedsiębiorców, by zapewnić zdrową konkurencję na rynku.
  5. Własność prywatna powinna istnieć - własność prywatna powinna istnieć jako prawo do wolności jednostki. Dopuszcza się udzielanie przez państwo oprocentowanych kredytów dla prywatnych przedsiębiorstw.
  6. Podatek pogłówny pobierany od osób osiągających dochód – powinno się pobierać podatek równy dla wszystkich mieszkańców, by nie tworzyć niepotrzebnych nierówności.
  7. Ograniczona pomoc nowym mieszkańcom - każdy nowy mieszkaniec powinien otrzymać pomoc merytoryczną, jednak kwestię otrzymania posady należy pozostawić jemu, by nie psuć mu przyjemności zapoznawania się z nową rzeczywistością.
  8. Drabina administracji państwowej - każdy organ wyższy powinien móc przejąć zadania organu niższego.
  9. Administracja zależna od poziomu zainteresowania – powinno się stworzyć elastyczną administrację, w której ilość stanowisk jest zależna od poziomu zainteresowania mieszkańców działaniem w tejże administracji. Niepotrzebne stanowiska należy likwidować a ich kompetencje przenosić na innego, aktywnego urzędnika
  10. Kierowanie się osobistym zyskiem – każdy mieszkaniec mikronacji powinien w każdym swoim działaniu kierować się chęcią zysku. Za każdą usługę należy się określona zapłata.

Zobacz też