Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Trójprzymierze

Z Micropedia

Trójprzymierze - sojusz Austro-Węgier, Brugii i do 10 kwietnia 2011 roku Surmenii.

Pakt Trójprzymierza, Trójprzymierze (niem. Dreibundpakt, brug. Driegaþrungpakt, surm. Υγοβορ να Τρησοιυζ) - trójstronny układ o przyjaźni i sojuszu zawarty między Królestwem Surmeńskim, Monarchią Austro-Węgier i Zjednoczonym Królestwem Brugii 7 lipca 2008 r.

Treść układu

Traktat obejmował przede wszystkim zobowiązanie do pokojowego rozwiązywania konfliktów oraz wzajemne gwarancje obrony przed agresją państw trzecich. Ponadto zakładał możliwość rozwinięcia koordynacji polityki zagranicznej państw Trójprzymierza. Zawierał także regulacje, zakładające możliwość przystąpienia do układu kolejnych państw, do czego jak dotąd nie doszło.

Traktat określał podstawowe kierunki i założenia dotyczące działań sygnatariuszy - deklarowano m.in. związanie przyszłości krajów ze sobą, wspólnego działania na rzecz wysokich standardów mikronacjonalizmu oraz przeciwdziałanie imperializmowi.

Wspólne działania i porozumienia uzupełniające

Na podstawie postanowień traktatu, 2 sierpnia 2009 Trójprzymierze wydało wspólne oświadczenie ws. konfliktu między Księstwem Sarmacji a Królestwem Dreamlandu, w którym wyrażało zaniepokojenie działaniami Sarmacji oraz wzywało strony do pokojowego rozstrzygnięcia, wskazując na

9 sierpnia 2009 r. państwa Trójprzymierza zawarły, na podstawie art. 4 Traktatu, porozumienie o unifikacji doktryny polityki zagranicznej. Zunifikowana doktryna polityki potwierdzała i rozwijała koncepcje zawarte w samym traktacie, czyli przede wszystkim wsparcie dla państw kulturowo oryginalnych, sprzeciw wobec ograniczeń stawianym nowym państw, poparcie koncepcji pełnej suwerenności wszelkich mikronacji i odrzucenie mikronacyjnego imperializmu, a także wsparcie i zachowywanie wysokiego poziomu mikronacjonalizmu.

Porozumienie zawierało także - w artykule drugim - zobowiązanie do prowadzenia spójnej, na bieżąco konsultowanej polityki zagranicznej, a także postanowienie o powołaniu wspólnej agencji prasowej (Biuro Prasowe Paktu Trójprzymierza), za której pośrednictwem rządy miały przekazywać wieści ze swoich krajów i publikować stanowiska swoich państw w konkretnych sprawach.

Kryzys Trójprzymierza

Wkrótce po ogłoszeniu porozumienia o unifikacji doktryny, ustalony system zaczął zawodzić. Jego zapisy nie były wykonywane - choć trudno wskazać działania podjęte w sprzeczności co do samej doktryny, nie zrealizowano postanowień dotyczących powołania Biura Prasowego i bieżącego konsultowania podejmowanych działań. Dodatkowo Pakt został osłabiony przez faktyczne zaprzestanie aktywności przez Zjednoczone Królestwo Brugii - choć jego upadek nie został nigdy stwierdzony oficjalnie.

Zgrzytem, który wskazał na kryzys w funkcjonowaniu paktu okazało się przeprowadzenie przez Surmenię interwencji na Montauk. Wielu obywateli Austro-Węgier uważało wówczas, że Surmenia, przez brak konsultacji w tej sprawie, naruszyła postanowienia traktatu, ponadto narażając samą Monarchię. Z drugiej strony władze surmeńskie utrzymywały, że interwencja miała charakter pokojowy, nie groziła przeniesieniem konfliktu na samą Surmenię, a także była przeprowadzana zgodnie z duchem i zapisami samego traktatu (zobowiązanie do przeciwdziałania imperializmowi państw trzecich). Ostatecznie do otwartego sporu między sygnatariuszami nie doszło - jak ujął to Cesarz i Król Franciszek Józef II, "My postąpiliśmy po dżentelmeńsku oferując swoją pomoc, Surmenia postąpiła po dżentelmeńsku o tą pomoc nie prosząc". Sprawa ta jednak w pełni obnażyła brak współpracy państw Trójprzymierza w zakresie wspólnej polityki zagranicznej.

Mimo kilku propozycji spotkań czy też szczytów państw Trójprzymierza, które miały omówić reformę bądź odnowienie sojuszu, wysuwanych w 2010 i w 2011 r. zarówno przez Surmenię, jak i Austro-Węgry i pozytywnego odzewu rządów na te inicjatywy, Traktat nie był renegocjowany. Powołując się na fiasko inicjatywy reformy, jak i na nieaktywność Brugii, 10 kwietnia 2011 r. Królestwo Surmeńskie ogłosiło wypowiedzenie zarówno porozumienia o unifikacji doktryny polityki zagranicznej, jak i traktatu o Trójprzymierzu. Wkrótce potem, 17 kwietnia 2010 Monarchia Austro-Węgierska ogłosiła, że czasowo przejęła opiekę nad prowadzeniem polityki zagranicznej Zjednoczonego Królestwa Brugii. Pomimo to, pakt Trójprzymierza nadal obowiązuje w tych dwóch państwach.

Patrz też

Linki zewnętrzne

Żródła

[1]