Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Triumwirat Tyreński

Z Micropedia

Triumwirat - trójosobowy "rząd" w Imperium Tyrencji i wcześniej w Republice Tyrencji .


W skład Triumwiratu wchodzą:

Triumwirat w Republiki Tyrencji

W Republice Tyrencji organ składał się z trzech osób, którzy po Konsulu Republiki byli najważniejszymi urzędnikami państwowymi i doradcami Konsula. Triumwirzy mieli szereg uprawnień i współrządzili z konsulem.

Triumwiraty Republiki Tyrencji: 26 sierpnia 2010 - 9 września 2010


9 września 2010 - 20 listopada 2010


20 listopada 2010 - 28 grudnia 2010


28 grudnia 2010 - 30 marca 2011


30 marca 2011 - 22 kwietnia 2011


22 kwietnia 2011 - 1 maja 2011


1 maja 2011 - 15 maja 2011

Triumwirat w Imperium Tyrencji

W Imperium Tyrencji kompetencje triumwirów zostały jeszcze bardziej ograniczone. Dawne uprawnienia którymi dysponowali w Republice wynikające bezpośrednio z kontytucji zostały przyznane Imperatorowi. Do kompetencji triumwirów konstytucyjne należy więc jedynie doradzanie Imperatorowi, z zastrzeżeniem iż Imperator może przekazać część swoich konstytucyjnych uprawnień Triumwiratowi jako całości bądź poszczególnym triumwirom. Triumwirzy posiadają również pewne uprawnienia wynikające z ustaw, jednak poza uprawnieniami Duxa są one raczej niewielkie.

Triumwiraty Imperium Tyrencji:

Za Imperatora Gaiusa I

  1. 7 sierpnia 2011 - obecnie