Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Łukasz Ilija Pietraczuk

Z Micropedia
Łukasz Ilija Pietraczuk
Kraj zamieszkania Dreamland, Sarmacja, Baridas
Funkcje publiczne Rząd Królewski Dreamlandu - Minister Finansów, Uniwersytet Królewski w Dreamopolis - Rektor, Miasto Orlova - Burmistrz
Tytuł honorowy brak
Znany również jako Ilija Pietraczuk
Logo DPF BK
Siedziba banku DPF BK w mieście Trebun (prowincja Webland, Dreamland)

Łukasz Ilija Pietraczuk - dreamlandzki magnat branży finansowej i medialnej, ojciec mikroświatowej bankowości komercyjnej. Rektor Uniwersytetu Królewskiego w Dreamopolis, twórca koncepcji mikrouniwersalizmu. Polityk demokratyczny, Minister Finansów w Rządzie Królewskim. Poeta, dziennikarz i publicysta (Integrator, Głos Weblandu). Jeden z najbogatszych ludzi w historii mikroświata.

Działalność biznesowa

Prof. Łukasz Ilija Pietraczuk przybył do Dreamlandu pod koniec 2001 roku, swoją działalność rozpoczynając od założenia pierwszego w polskich państwach wirtualnych czasopisma abonamentowego "Integrator". Wkrótce potem założył Dreamlandzką Agencję Prasową, której flagowym produktem był pierwszy mikroświatowy portal internetowy: "Dreamportal". Portal odniósł duży sukces i stał się najważniejszym w Polsce medium na bieżąco publikującym informacje na temat bieżących wydarzeń w Dreamlandzie, Sarmacji, a później także w Republice Baridas. Kolejnym przedsięwzięciem prof. Pietraczuka był pierwszy na obszarze polskojęzycznych państw wirtualnych prywatny bank: Dreamlandzka Platforma Finansowa - Bank Komercyjny. Bank całkowicie zmonopolizował rynek kredytów dla firm i ludności, a na oprocentowanych rachunkach (co było w wirtualnych państwach absolutną nowością - rachunki bieżące prowadzone w bankach państwowych nie były oprocentowane) wielu Dreamlandczyków zgromadziło swoje oszczędności. DPF Bank Komercyjny jako druga po sarmackiej giełdzie Cocacolatl Stocks instytucja rozpoczął prowadzenie wymiany Dreama Dreamlandzkiego na Liberta Sarmackiego po niezależnie ustalanym kursie. DPF BK prowadził także wymianę Dreama Dreamlandzkiego na walutę polską i cyberyjską. Wpływy z DAP oraz z DPF BK uczyniły z prof. Pietraczuka jednym z najzamożniejszych ludzi w Dreamlandzie. Wokół Dreamportalu powstawały kolejne usługi, w tym takie innowacje, jak serwis informacyjny SMS, archiwum aktów prawnych czy Centralny Indeks Mienia, mający zabezpieczać wirtualne mienie swoich abonentów.

Jesienią 2002 roku przeprowadzono emisję publiczną 100% akcji DPF BK na nowej Giełdzie Papierów Wartościowych w Dreamopolis. Wyceniony na 40000 Dreamów bank został w całości sprzedany zarządzanej osobiście przez króla eMBe Giełdzie, a transakcja ta dała prof. Pietraczukowi największy majątek prywatny w całym polskim wirtualnym świecie. Dość wspomnieć, że wartość wszystkich środków zgromadzonych w tamtym czasie na rachunkach |Centralnego Banku Dreamlandu wynosiła w tamtym czasie ok. 180000 Dreamów - łączny majątek prof. Pietraczuka musiał więc wynosić przynajmniej 25% wszystkich pieniędzy znajdujących się ówcześnie w dreamlandzkim obiegu.

Fakt zakupienia przez kontrolowaną przez Skarb Królestwa instytucję prywatnego banku za tak astronomiczną kwotę wywołał sprzeciw części opinii publicznej - przede wszystkim elit skupionych w zachowawczej Dreamlandzkiej Partii Monarchistycznej. Krytykowany był przede wszystkim sam sposób działania Giełdy, która dokonywała zakupu akcji przedsiębiorstw z własnych środków, które następnie były odsprzedawane inwestorom giełdowym. W ogniu publiczej krytyki król eMBe zamroził na koncie prof. Pietraczuka całą kwotę pochodzącą ze sprzedaży DPF BK. Sprawa trafiła do Sądu Królestwa, który po apelacji zasądził zwrot bezprawnie zajętych środków finansowych (SK 3/I/03, SK 3/II/03). [[1]] [[2]]

Niepopularna transakcja sprawiła, że klimat biznesowy Dreamlandu nie sprzyjał dalszemu prowadzeniu interesów przez prof. Pietraczuka. Kolejnym jego przedsięwzięciem była zarejestrowana w Republice Baridasu lokalnie kredytowana firma handlowa Baridas Cash&Carry, jednak nie przyniosła ona zysków porównywalnych z przedsiębiorstwami prowadzonymi w Dreamlandzie.

Działalność naukowa

Po zamknięciu czasopisma "Integrator" prof. Pietraczuk nawiązał współpracę z gazetą Głos Weblandu, gdzie publikował swoje artykuły dotyczące spraw wewnętrznych Dreamlandu oraz pozycji Dreamlandu w v-świecie. W 2002 roku założył Instytut Studiów Strategicznych i Badań nad Rozwojem. Opublikował liczne prace poświęcone v-gospodarce i unifikacji platform gospodarczych v-państw. W wydanej nakładem Wydawnictwa PLEGOLAL pracy naukowej "Co to znaczy 'państwo wirtualne'" przedstawił v-światu koncepcję mikrouniwersalizmu. W 2002 roku założył Dreamlandzkie Towarzystwo Uniwersalistyczne działające na rzecz standaryzacji państw wirtualnych. Za swoje zasługi otrzymał od rektora Uniwersytetu Królewskiego Jacquesa de Brolle tytuł profesorski oraz funkcję dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych UK, a po jego ustąpieniu objął stanowisko rektora Uniwersytetu. Jedną z jego pierwszych decyzji było utworzenie Wydziału Archeologii. Jako rektor zreformował Uniwersytet uruchamiając pierwsze programy licencjackie i magisterskie. Osobiście wypromował pierwszą w historii Dreamlandu pracę magisterską.

Oskarżany przez monarchistów o upolitycznienie uczelni został odwołany z funkcji rektora UK decyzją Ministra Nauki Dreamlandu w lutym 2003 roku.[3]

Działalność polityczna

Przez większość swojego życia prof. Pietraczuk trzymał się z dala od życia politycznego. W 2002 roku otrzymał od surmalajskiego namiestnika Folke Grmelsava Plęzsivlzciji stanowisko Burmistrza Miasta Orlova. Jako burmistrz stworzył dla Orlovy strony internetowe, a z wyemitowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Dreamopolis obligacji sfinansował kilka programów poświęconych przede wszystkim promocji imigracji do miasta.

22 września 2002 roku został nominowany na Ministra Finansów w Rządzie Królewskim Dreamlandu. Zamknął przynoszącą straty Skarbowi Królestwa Giełdę Papierów Wartościowych w Dreamlandzie i rozpisał przetarg na opracowanie systemu informatycznego nowej giełdy prowadzącej notowania on-line (zamiast pojedyńczego fixingu). Decyzja ta nie spotkała się ze zrozumieniem drobnych inwestorów giełdowych i nie była konsultowana z Premierem Rządu, który odwołał prof. Pietraczuka ze stanowiska i przywrócił funkcjonowanie starej giełdy.[4] Prof. Pietraczuka oskarżano o sprzyjanie właścicielowi zaawansowanej technicznie sarmackiej giełdy Cocacolatl Stocks, który jako jedyny był w stanie spełnić wymagania przetargu na nowy system giełdowy.

Po konfiskacie środków pochodzących ze sprzedaży DPF BK prof. Pietraczuk zaczął publicznie krytykować króla oraz dreamlandzkich monarchistów. Założył Ruch na Rzecz Demokratycznego Dreamlandu i opracował radykalny program demokratyzacji państwa. W wyborach do świeżo powołanej Izby Poselskiej osiągnął drugi najlepszy wynik w kraju. Do IP pierwszej kadencji RRDD wprowadziła dwóch posłów.[5] W Izbie Poselskiej nawiązał współpracę z Socjaldemokratyczną Partią Dreamlandu prof. Batłomieja Jasińskiego.

Pod koniec życia prof. Pietraczuk skoncentrował się na działalności w Księstwie Sarmacji i w Republice Baridasu. W tym ostatnim państwie założył Baridajską Partię Demokratyczną, która odniosła znaczący sukces w wyborach parlamentarnych.

Przez całe swoje życie prof. Pietraczuk wyznawał poglądy demokratyczne, konsekwentnie odmawiając przyjęcia tytułu szlacheckiego. W miarę doznawania kolejnych upokorzeń ze strony monarchistów, jego poglądy wydawały się ulegać stopniowej radykalizacji. Przez wielu uważany był za populistę, o czym miał świadczyć demokratyczny charakter RRDD oraz współpraca z bardzo niepopularnymi w konserwatywnym Dreamlandzie ruchami socjalistycznymi. Konsekwentnie krytykował Cesarstwo Leblandii argumentując, że nie spełnia ono podstawowych kryteriów v-państwowości. Dreamlandzkie Towarzystwo Uniwersalistyczne prowadziło międzynarodowy lobbing na rzecz nie uznawania Leblandii za państwo wirtualne, za co DTU i sam Pietraczuk poddawani byli przez cesarską prasę regularnej krytyce.

Inne fakty

  • Początkowo zamieszkały w Weblandzie, w roku 2002 przeprowadził się do dreamlandzkiej prowincji Surmala. Przyjął surmalajskie obywatelstwo i imię: Ilija. We współpracy z lokalnym uniwersytetem działał na rzecz promocji języka surmalajskiego.
  • Był autorem współczesnej wersji hymnu Republiki Weblandu.
  • Wyróżnił się jako poeta, zdobywając za zbiór haiku własnego autorstwa I miejsce w I edycji Dreamlandzkiego Konkursu Literackiego.
  • Posiadał obywatelstwa Dreamlandu i Baridasu oraz rezydencję w stolicy Sarmacji, za swoją ojczyznę uważał jednak Dreamland.
  • W lipcu 2003 roku ówczesny Przewodniczący Komisji Edukacji Dreamlandu (Dreamlandzka Partia Monarchistyczna) zarzucił prof. Pietraczukowi nieuprawnione posługiwanie się tytułem profesorskim. Rację w tej sprawie przyznał Pietraczukowi Sąd Królestwa Dreamlandu (SK 10/I/03). [6]

Bibliografia

  • De Kakuć, Bzerolek (red.): Historia najnowsza Dreamlandu 2001 – 2002, Wielkiej Księgi Dreamlandu t. III (Gedania - Dreamland 2002, Wydawnictwo PLEGOLAL: http://www.plegolal.prv.pl]
  • Pietraczuk, Łukasz: Co to znaczy państwo wirtualne? (Gedania - Dreamland 2002, Wydawnictwo PLEGOLAL: http://www.plegolal.prv.pl)
  • De Kakuć, Bzerolek (red.): Laureaci I edycji Dreamlandzkiego Konkursu Literackiego (Gedania - Dreamland 2002, Wydawnictwo PLEGOLAL: http://www.plegolal.prv.pl)