Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Elijahu Rosenkranz

Z Micropedia
Elijahu Rosenkranz
Kraj zamieszkania Sarmacja
Funkcje publiczne Rabin
Tytuł honorowy Baronet
Znany również jako Rabbi

Elijahu Rosenkranz - rabin Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Grodzisku, obywatel Księstwa Sarmacji, gdzie zamieszkał 26 listopada 2004 a wkrótce potem uzyskał obywatelstwo. W połowie kwietnia 2005 został zatrudniony jako p.o. prezes Holdingu Trzyczaszkowskiego, później pełnił tam funkcję prezesa. Założył szereg firm, wcielonych później do HT.

V-życiorys

Herb Menora

Dwudziestego ósmego czerwca 2005 r. powołał do życia Żydowską Gminę Wyznaniową w Grodzisku, w której sprawuje funkcję rabina. Aby zapewnić swoim współwyznawcom godne miejsce modlitw, spowodował wprowadzenie w Syriuszu nowego produktu, jakim jest obiekt_sakralny, po czym wzniósł w kwartale żydowskim synagogę, której nadano imię rabbiego Artura Niemczyka. Od 16 lipca 2005 r. pełni także funkcję radnego Książęcego Miasta Grodziska. Nobilitowany przez Księcia Piotra Mikołaja 4 sierpnia 2005 r. podczas obchodów inauguracyjnych grodziskiej synagogi, otrzymał godność baroneta oraz herb Menora.

Poseł do Izby Poselskiej w Sejmie X kadencji z ramienia Mniejszości Żydowskiej. Siedemnastego grudnia 2005 r. jednogłośnie wybrany przez IP na urząd Marszałka. Z jego inicjatywy Sejm Księstwa Sarmacji uchwalił nowelizację Kodeksu Cywilnego umożliwiającą rejestrację związków wyznaniowych oraz fundacji i nadanie im osobowości prawnej.

Zmarł 7 czerwca 2007 o godzinie 22:06 podczas stanu wyjątkowego w Sarmacji. Został znaleziony martwy przez Michała Radetzky'ego w grodziskiej synagodze. Przyczyną v-śmierci był zawał serca wywołany stresem. Zgon przerwał mu prace zmierzające do uruchomienia Żydowskiego Centrum Edukacyjnego, które miało rozpocząć działalność dydaktyczną w grodzisku.

Linki zewnętrzne