Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Konfederacja Wolnych Republik Morwańskich

Z Micropedia
Tradycyjna flaga konfederatów z XIX w. Górny lewy róg - symbol Tir na Loch Mór, dolny lewy - Złotego Wybrzeża, górny prawy - herb nizin radoszyckich, dolny prawy - Tir na Nóg.

Dane ogólne

(morv. Confeadreata Saorsen Poblachtan dar Morvan)- Państwo, którego scisła idea narodziła się w XIX w. z poglądów głoszonych przez Eoghana Kalafoniksa i jego towarzyszy z organizacji Złota Harfa. Rozwijana i pielęgnowana przez cały XIX. wiek znalazły swoją realizację w 1917 r. kiedy to ogłoszono powstanie Konfederacji.

Ostatecznie przyjęta flaga Konfederacji w 1917 r.

Historia

W lipcu 1917 wybuchło kolejne powstanie w Morvanie. Wywołały je dwie organizacje - związana z SAL Milicja Morwańska i niepodległosciowa, ale jednocześnie radykalnie lewicowa Morvańska Armia Republikańska.

Początkowo tym sojuszu przewagę miała ta druga, co skutkowało powołaniem Konfederacji Wolnych Republik Morvańskich - wolnego państwa, w którym przez cały okres istnienia władzę sprawował Michael O'Rhada, noszacy tytuł Lorda Protektora. Masowa akcja świetnie wyszkolonej i zorganizowanej partyzantki morwańskiej spowodowało szybkie wyparcie sił okupacyjnych. Jednak wkrótce potem doszły do głosu niesnaski polityczne - koalicjanci Układu Grodziskiego odmówili młodemu państwu jakiegokolwiek wsparcia, natomiast narodowcy z Rojalistycznej Organizacji Narodowej otwarcie je zwalczali (doszło do kilku potyczek między MPA a Narodowym Wojskiem Sarmackim). Nieudana morwańska ofensywa na Złote Wybrzeże doprowadziła do kryzysu wewnętrzego, władze utraciły wsparcie Milicji Morwańskiej.

Zgodnie z wymuszonym na MPA Układzie Matęczyńskim w grudniu 1917 Konfederacja przestała istnieć, MPA została rozbrojona, a jej przywódcy mieli zostać przewiezieni do Kotwicza, w celu ich odizolowania od narodu Morwańskiego. Wkrótce potem zostali oni jednak aresztowani i rozstrzelani, najprawdopodobniej na rozkaz przywódców Sarmackiej Unii Monarchistycznej. Władzę w Morvanie przejęła Milicja, która przeszła pod kuratelę Sarmackiej Armii Ludowej, rezygnując z dążenia do niepodległości.

Tablica poświęcona bojownikom Morwańskiej Armii Republikańskiej z wojny z 1917 r.

Współcześnie

Do tradycji Konfederacji nawiązuje wciąż działająca Morvan Poblachta Arm, szczególnie jej radykalne odłamy, które wręcz deklarowały jej ciągłe istnienie i niepodległość, aż do powstania Wolnej Republiki Morvan.

Linki