Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Układ Grodziski

Z Micropedia

Dane ogólne

Istniały dwa główne pakty, zwane układami Grodziskimi.

Tekst umowy podpisanej podczas I Ukladu Grodziskiego

Pierwszy Układ Grodziski

Na przełomie lat 1916/17, Sarmacka Armia Ludowa walcząca na terenie Morvanu miała problemy w dotrzymaniu pola licznym i świetnie wyposażonym wojskom Scholandzkim i Lazaryjskim. Sytuacja stawała się coraz gorsza. W związku z tym, tow. Wanda, przywódca Komunistycznej Partii Sarmackiej zgodził na propozycję wystosowaną przez gellońskiego działacza Zenobiusza Skarbnikowa, swego czasu związanego z lewym skrzydłem Demokratycznego Klubu Sarmacji. Zaproponował on bowiem spotkanie przywódców wszystkich opcji politycznych, na którym mieli oni dyskutować nad utworzeniem wspólnego frontu niepodległościowego. Przez pewien czas działacze utrzymywali kontakt korespondencyjny, nie ufając sobie na tyle, żeby się spotkać. W spotkaniu, które odbyło się ostatecznie w Grodzisku, 12 lutego 1917 r., poza Wandą i Skarbnikowem, wzięli udział:

  • Karol diuk Kozanecki (Sarmacka Unia Monarchistyczna)
  • Leszek Konieczny (Sarmaccy Socjal-Rewolucjoniści)
  • Albert Chojnacki (Ruch Młodosarmacki
  • Stanisław hr. Czekański (Rojalistyczny Obóz Narodowy)
  • Wojciech hr. Wieńsko (RON)

W efekcie doszło do sformowania wspólnego frontu niepodległościowego - przystąpiły doń wszystkie opcje poza RON-em. Bojówki SUM, Młodosarmatów i niezwykle silne zaplecze milicji SSR wsparło SAL w walce z okupantami. RON, mimo że nie wszedł do koalicji, także rozpoczął walkę, ale Sarmackie Wojsko Narodowe nie współpracowało z SAL, która wycofała się z Morvanu do Mirii.

Wewnętrzne dyskusje między przedstawicielami KPS i SSR

Drugi układ grodziski

W obliczu wyparcia w styczniu 1921 roku sił Scholandzkich zarówno z ostanich przyczółków, jak i z wysp - Troi, Awary i Tropicany, powstał problem ustroju i organizacji w państwie - do tej pory władzę dzierżyło dowództwo SAL, jednak pozostałe grupy polityczne pragnęły mieć więcej władzy. Zapowiadał się ostry konflikt, który mógł się zakończyć kolejną wojną domową. Wyparcie wojsk Scholandii z Sarmacji i okolic nie oznaczało też końca wojny, więc potrzebna była stabilizacja. Dlatego też zwołano kolejny zjazd w Grodzisku. Rolę głównego mediatora między ścierającymi się frakcjami pełnił ponownie Zenobiusz Poleszczyk. W wyniku kompromisu podpisano 12 lutego 1921 roku drugi Układ Grodziski, w wyniku którego wprowadzono monarchię, jednak już bez króla. Na tronie książęcym zasiadł senior rodu najbliżej spokrewnionego z dawną rodziną Jarynowiczów - rodu księcia Unisława, czyli Karol I Kozanecki. Państwo określono jako monarchię parlamentarną. Pierwszy sejm został zwołany bez wyborów - weszli do niego w równej liczbie przedstawiciele wszystkich opcji politycznych - łącznie z RON, który przeżywał wówczas rozłam - w wyniku konfliktów przywódców odszedł z niego Stanisław hr. Czekański, który przeszedł do SUM. Tow. Wanda dla dobra państwa i ludu zaprzestał żądań radykalnych zmian społecznych i wprowadzenia republiki socjalistycznej, odmówił jednak przyjęcia przyznanego mu tytułu arystokratycznego oraz teki kanclerskiej.