Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Królestwo Natanii

Z Micropedia
(Przekierowano z Natania)
Królestwo Natanii
Królestwo Natanii
Język(i) urzędowe Polski
Stolica Przystań
Ustrój polityczny Monarchia konstytucyjna
Głowa państwa
Król Patryk I Labacki
Szef Rzadu
Religia państwowa brak
Uzyskanie niepodległości 2 maja 2003
Waluta obecnie brak
Hymn państwowy Marsz Natański
Kod samochodowy NAT
Domena internetowa natania.esy.es

Dane Ogólne

Natania to polska mikronacja, położona na wyspie, na północny zachód od Sarmacji i na północ od Dreamlandu. Jest to jedno z mniejszych państw v-świata, jednak wciąż się rozwija. Od niedawna korzysta z sarmackiego sytemu gospodarki "Syriusz". Państwo sprzymierzone z Królestwami Sojuszniczymi - Dreamlandem i Scholandią.

Od ? 200? funkcjonowało również jak Święte Cesarstwo Natanii, lecz konstytucja cesarstwa nie została podpisana. Od stycznia 2011 r. Funkcjonuje jako Królestwo Natanii.

Ustrój państwa

Głową państwa jest Król, który jest najwyższą władzą wykonawczą w kraju. Król powołuje Radę Ministrów na czele której stoi Premier. Władzę ustawodawczą sprawują Król i Senat. Senat składa się z 3 senatorów wybieranych w wyborach demokratycznych na 4-miesięczną kadencję. Władzę sądowniczą sprawuje niezawistny Sąd Królewski. Tytuł królewski jest dziedziczny w rodzie panującym. Według Konstytucji Król wybiera swego następcę, który musi być szlachcicem.

Podział administracyjny - to cztery autonomiczne dominia.

  • Dominium Centralne (Domena Cesarska)
  • Dominium Wschodnie (Domena Dutchland)
  • Dominium Zachodnie (Domena Labacji)
  • Dominium Kontynentu Wschodniego (Domena Tauchira)


Historia

Początki

Królestwo Natanii ogłosiło niepodległość 2 maja 2003 roku. Pierwszym królem został Natan I, który wprowadził kraj do Paktu Leblandzkiego. W marcu 2004 roku ślad po nim zaginął, a kraj opustoszał.

Restauracja

W maju państwo postanowił odbudować tan Maar Ingawaar, który obwołał się regentem i wprowadził małą konstytucję. 7 lipca 2004 roku królem Natanii został Patryk Kroll, który przyjął imię Patryka I Labackiego. Od tego czasu kraj zaczyna się szybko rozwijać.

Dalsze osiągnięcia

Natania została uznana przez państwa "Wielkiej Trójcy" czyli Sarmację, Dreamland i Scholandię. Patryk I uchwalił nową konstytucję, która wprowadziła swobody demokratyczne.

Wspópraca z Wandystanem

W grudniu 2004 roku Natania podpisała akt Unii Wirtualnej z Mandragoratem Wandystanu, w Natanii funkcjonował wandejski System gospodarczy Cintra. Jednak w sierpniu 2005 roku, kiedy Wandystan wprowadził "stan wyjątkowy" i był blisko wojny z Dreamlandem, Królestwo Natanii wraz z Zjednoczonym Królestwem Brugii potępiło zachowanie Wandystanu i nie popierało żadnej ze stron konfliktu. Od tego czasu pomiędzy Natanią a Wandystanem stosunki dość mocno się ochłodziły, a Unia Wirtualna de facto przestała istnieć. Odbudowa stosunków natańsko-wandejskich została przerwana w wyniku inkorporacji Mandragoratu do Sarmacji. Po "Wandejskim Czerwcu" stosunki Wandystanu i Natanii polepszyły się co skutkuje ponownym uznaniem Wandystanu przez Natanię.

Współpraca z Scholandią i Dreamlandem

Królestwo Natanii od 2005 roku jest państwem stowarzyszonym z Sojuszem Dreamlandzko-Scholandzkim. Królestwo Natanii jest także członkiem Wspólnoty Krajów Korony Ebruz.

Zbliżenie z Sarmacją

Natania ma podpisaną umowę z radiem Sarmavoice i jest uznawana przez większość państw wirtualnego świata. W marcu 2007 roku Królestwo Natanii podpisało traktat o Unii Gospodarczej z Księstwem Sarmacji, w wyniku którego przystąpiło do uczestnictwa w Syriuszu. W połowie listopada 2007 roku Królestwo Natanii podpisało z Księstwem Sarmacji umowę o podwójnym obywatelstwie.

Wspólnota Austro-Węgierska

Dnia 1 lipca 2011 roku Cesarstwo Natanii podpisało umowę członkowską z Monarchią Austro-Węgierską i ogłosiło się austro-węgierskim dominium. Pod dziś dzień istnieje jako członek Wspólnoty Austro-Węgierskiej.

OPM

Królestwo Natanii jest członkiem Organizacji Polskich Mikronacji.

Linki Zewnętrzne

Archiwalne

Aktualne