Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Ametyst Faradobus

Z Micropedia
Ametyst (Faradobus)

Ametyst I Dziecię

Micropedia.png
Data i miejsce urodzenia2 października 1996/2000 roku, Hirschberg-Arkopolis
Rodzicie ziemscyFerdynand Faradobus, Rzepicha ze Spielów
Król Hirschbergii i Weerlandu
Okres panowania

od 12 czerwca 2014 roku

Przynależność politycznaFront dla Oswobodzenia Całej Hirschbergii / Jedyna Legalna Partia
PoprzednikArkadiusz II Filip (von Wettin)
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika - Przewodniczącego Jedynej Legalnej Partii
Okres panowania

od 12 kwietnia 2015 roku

Przynależność politycznaJedyna Legalna Partia
19. Prezydent Republiki Bialeńskiej
Okres urzędowania

od 19 kwietnia do 16 listopada 2017 roku

Przynależność politycznaSocjalistyczna Prawica Ametysta Faradobusa
PoprzednikMaciej Kamiński
NastępcaTadeusz Krasnodębski
Lew Wolnogradu
Okres urzędowania

2016, ponownie od 27 maja 2019 roku

Przynależność politycznaBialeńska Partia Demokratyczna

Ametyst Faradobus, Ametyst I Dziecię (ur. 2 października 1996/2000 r. w Hirschbergu) - hirschbersko-weerlandzki, bialeński i brodryjski polityk, uczony, wojskowy, przedsiębiorca oraz głosiciel Świadków Wieniawy. Król Hirschbergii i Weerlandu od 2014 roku, twórca i faktyczny przywódca Jedynej Legalnej Partii (jako Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika), nominalny król Anglii i Walii od 2015 roku, 19. Prezydent Republiki Bialeńskiej od kwietnia do listopada 2017 roku.

Działalność w Hirschbergii i Weerlandzie

Syn króla Hirschbergii i Weerlandu, a następnie przywódcy Ludowo-Demokratycznej Republiki Narodów Ferdnanda Faradobusa. We wczesnej młodości działacz Aralskiej Frakcji Młodych i aralski działacz samorządowy - uczeń Przewodniczącego Ericka Monde (Wielkiego Sternika). Przejął tron w wyniku wojny domowej, która wybuchła po śmierci Arkadiusza II Filipa. Intronizowany 12 czerwca 2014 roku w Pałacu Joksopolitańskim. W 2015 roku doprowadził do przyjęcia nowej Konstytucji ZSKHiW. Jednocześnie stanął na czele Jedynej Legalnej Partii jako Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika.

Działalność w Republice Bialeńskiej

W Bialenii pojawiał się, początkowo w celach dyplomatycznych, od 2015 roku. 1 maja 2015 roku, w trakcie obchodów Święta Pracy, odznaczył Andrzeja Swarzewskiego i Krzysztofa Razorblade Orderem Rodu Faradobusów. We wrześniu tegoż roku doprowadził do nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy ZSKHiW i Bialenią. Za zasługi na tym polu został włączony w poczet bialeńskiej szlachty i otrzymał dobra lenne w Anatolii (Mechanice Faradobusowskie). W 2019 roku otrzymał drugie lenno na bialeńskim Polesiu - Jaruzelimę. Od marca 2016 roku posiada obywatelstwo bialeńskie.

W kwietniu 2016 roku objął stanowisko Ministra Propagandy w rządzie Prezydenta Alberta de Medici y Zepa, które sprawował do czerwca. Założyciel Kochanka Prawdy - oficjalnego organu rządowego. Dwa miesiące później był jednym z inicjatorów założenia Rzeszy Bialeńskiej, a w lipcu objął funkcję pierwszego Lwa Wolnogradu. Funkcję głowy Rzeszy pełni ponownie od 2019 roku. Zajmował się rozwijaniem regionów Polesia i Anatolii, utworzył Gwardię Rzeszy, a także był inicjatorem uchwalenia większej części prawa miejscowego. Popularyzator aktywizacji miasta stołecznego.

W kwietniu 2017 roku w okresie kryzysu związanego z przejęciem władzy prezydenckiej przez Aleksandrę Dostojewską, zakończonego jej egzekucją, zwyciężył w wyborach prezydenckich. Wcześniej zmieniona została Ordynacja Wyborcza, co umożliwiło start Faradobusowi będącemu głową państwa obcego. Akt ten spotkał się z krytyką niektórych osób na czele z samą Dostojewską, jako tworzenie prawa dla potrzeb jednej osoby.

W trakcie pierwszej kadencji na stanowisku Prezydenta Bialenii Ametyst Faradobus doprowadził do zerwania, po wcześniejszych konsultacjach na drodze referendum, unii stowarzyszeniowej z Brodrią Południową, rządzoną przez Aleksandrę Dostojewską. W maju 2016 roku powołał Marka Bajtusia na stanowisko Wiceprezydenta, który w tym samym miesiącu pełnił obowiązki głowy państwa na czas absencji Faradobusa. Założył Socjalistyczną Prawicę Ametysta Faradobusa - partię polityczną grupującą jego zwolenników.

27 lipca 2016 roku, w wyniku wyborów w których był jedynym kandydatem, uzyskał reelekcję na stanowisku prezydenta z poparciem 64,7% głosujących. W czasie jego drugiej kadencji prowadzone były prace mające na celu zmianę konstytucji, a z inicjatywy Tadeusza Krasnodębskiego odbyło się referendum konstytucyjne. Urząd głowy państwa sprawował do 16 listopada, kiedy przekazał urząd T. Krasnodębskiego, zwycięzcy wyborów prezydenckich, w których sam Faradobus nie startował. W opinii wielu Bialeńczyków Ametyst był tym prezydentem, który mimo pewnych niedociągnięć zdołał przejąć ster państwa w momencie kryzysu, co wielu poczytuje mu za dużą zasługę, i skonsolidować społeczeństwo.

W rządzie Tadeusza Krasnodębskiego sprawował funkcję Ministra Kultury i Fabularyzacji, a od lutego 2018 roku jest Ministrem Oświecenia w rządzie Antoniego Burbon-Contiego.

Posiadacz tytułu Bohatera Bialenii (2017) oraz bialeńskiego tytułu szlacheckiego wielkiego kniazia (od 2019).

Początkiem roku 2020 został członkiem bialeńskiej gminy Świadków Wieniawy, będąc czołowym głosicielem Prawdy Kompletnej oraz badaczem Katalogu Stanisławowskiego. W szybkim tempie awansował i współbracia ogłosili go Pionierem Wieniawy. Pomimo, że ukrywa swoją przynależność do Wieniawitów, regularnie nawiązuje kontakty z innymi ludźmi, pozyskując w ten sposób nowych wyznawców. Uznaje się go za najbardziej wpływowego przywódcę religijnego v-świata.

Działalność w innych państwach

Polityk i samorządowiec brodryjski. W Carstwie Brodrii Północnej, a następnie w Carstwie Brodryjskim sprawował funkcję wielkorządcy Ziemi Małorosyjskiej, a od czerwca 2017 roku jest Gubernatorem Carstwa Rosyji. Doprowadził do oktrojowania Małej Konstytucji Carstwa Rosyji. Pułkownik Carskich Sił Zbrojnych, organizator i dowódca 1. Brygady Strzelców Carskich.

Okazyjnie aktywny w Państwie Kościelnym Rotria. Z rąk księcia Sieny (swojego byłego adoptowanego syna) Pawła Karola Medyceusza y Zepa otrzymał dobra ziemskie i tytuł barona Chianciano Terme.

W Królestwie Francji i Nawarry był księciem Lotaryngii. Jako mąż córki tamtejszego króla Ludwika I objął współrządy w Królestwie Anglii i Walii - państwie marionetkowym Francji. Koronowany w Londynie w czerwcu 2015 roku.

Działalność naukowa

Historyk, ekonomista, specjalista z zakresu nauk społecznych. Wykładowca i rektor Uniwersytetu Królewskiego im. Budzimira I w Hirschberg-Joksopolis. W 2014 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa tej uczelni, a w tym samym roku, na podstawie monografii Rozwój 'rolnictwa kolektywnego na terenie Hirshbergii i Weerlandu, ze szczególnym uwzględnieniem terytoriów hirshberskich, oraz jego wpływ na kształtowanie się i rozwój ludowych monarchosocjalistycznych sternikowsko-faradobusowskich tradycji prowincjonalnych i narodowych uzyskał tytuł doktora habilitowanego ekonomii historycznej.

Wykładowca i profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Bialeńskiego. Od lipca 2017 do lutego 2018 roku był dziekanem Wydziału Prawa i Humanistyczno-Społecznego, a następnie objął funkcję prorektora. Od 2019 roku - dziekan nowoutworzonego Wydziału Historii Najnowszej Mikroświata. Prowadzi badania nad mikronacyjną falerystyką oraz systemami nagród. 29 grudnia 2019 roku uzyskał tytuł naukowy profesora netowego. Od 2020 roku - główny doradca prezydenta Ronona Dexa w procesie opracowywania odznak bialeńskich odznaczeń państwowych.

Służba wojskowa

Generalissimus, Głównodowodzący Powszechnych Bojówek Ludu Szlacheckiego "Samoobrona" - sił zbrojnych Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

Pułkownik brodryjskich Carskich Sił Zbrojnych (patrz - Działalność w innych państwach).

W 2018 roku rozpoczął służbę w Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej. Kapral, Dyrektor Ceremoniału Wojskowego. Zajmuje się organizacją Korpusu Reprezentacyjnego Sił Zbrojnych. Organizator i pierwszy dowódca Bialeńskich Bojówek Faradobusów oraz Gwardii Rzeszy Bialeńskiej.

W czasach rządów w Księstwie Lotaryngii był aktywnym organizatorem tamtejszych sił zbrojnych.

Działalność gospodarcza

Przedsiębiorca. W okresie restrukturyzacji i dzikiej prywatyzacji z okresu wojny domowej założył Ogólnowyzyskującą Usługowo-Produkcyjną Kompanię Faradobusów (obecnie Kompana Faradobusów), której jest prezesem. Korporacja grupuje między innymi linie lotnicze Stal-Hydro-Fłot oraz linie morskie Ferdynandiafłot. Oprócz ZSKHiW Kompania prowadzi działalność także w Bialenii, Brodrii i Trizondalu.

Życie prywatne

Syn Ferdynanda Faradobusa, brat m.in. Joksymila I Obfitego, króla Odrodzonej Hirschbergii (2013). Żonaty z Joanną Henriettą Burbon, córką Króla Francji i Nawarry Ludwika I, z którą wspólnie sprawował władzę w Królestwie Anglii i Walii. Z tej racji stał się ojczymem Charlotty, królowej Imperium Skarlandu i byłej żony Karola II. Z Joanną posiadał także syna Karola (Czarlsa).

Przez jakiś czas jego adoptowanym synem, jako Seweryn Okrutnik Faradobus, był znany rotryjski duchowny Paweł Karol de Medici y Zep.

Daleki krewny swojego poprzednika Arkadiusza II Filipa. Z realowo-technicznego punktu widzenia Ametyst stanowi jego kontynuację, z polityczno-ideologicznego - wręcz przeciwnie.

Tytuły i odznaczenia

Ordery i odznaczenia Ametysta Faradobusa

 • Bohater ZSKHiW (2014)
 • Bohater Bialenii (2017)
 • Order Wielkiego Sternika (ZSKHiW, ex officio, 2015)
 • Order Premiera Tysiąclecia (ZSKHiW, ex officio, 2015)
 • Order Zjednoczenia Partii III klasy (ZSKHiW, 2016)
 • Order Zmęczonych na Polu Chwały V klasy (ZSKHiW)
 • Order Prądu III klasy (ZSKHiW)
 • Order Rodu Faradobusów - Wielka Miszczowska Kollana (rodowy/ZSKHiW, 2014)
 • Order Budowniczych Repuubliki, Krzyż Wielki (Bialena, 2020)
 • Krzyż Oficerski Orderu Niepodległości (Bialenia, 2020)
 • Order Patrona Republiki Bialeńskiej, Odznaka Orderu (2015)
 • Order Świętego Ducha (Francja i Nawarra, 2015)
 • Wielka Kollana Orderu Świętego Michał Archanioła (Rotria, 2016)
 • Order Apostolski Aleksandra III, Komandor (Rotria, 2017)
 • Order Budowniczych Bialenii, Krzyż Oficerski (2017)
 • Order Niepodległości, Krzyż Kawalerski (Bialenia, 2018)
 • Order Carycy Aleksandry I Izabeli II klasy (Brodria, 2018)
 • Order Cara Mikołaj I klasy (Brodria, 2018)
 • Bialeński Krzyż Zasługi, Krzyż Złoty (2018)
 • Medal Zasłużony dla Rozwoju Regionów, Złoty (Bialenia, 2018)
 • Medal Zasłużony dla Nauki i Kultury, Złoty (Bialenia, 2018)
 • Medal Dalekosiężnych Reform (ZSKHiW)
 • Medal Zasługi (Leocja, 2020)
 • Medal Pielgrzyma do Patrymonium św. Pawła (Rotria, 2020)

Ametyst Faradobus jako Król Hirschbergii i Weerlandu jest też ex officio kawalerem niektórych orderów, które nie są aktualnie częścią systemu odznaczeń ZSKHiW, a częściowo stały się odznaczeniami gubernialnymi. Są to:

 • Order Papierowej Korony, Krzyż Wielki
 • Order Wojenny Tutti Frutti Militari, Krzyż Wielki
 • Order Hirschbergii I klasy (Królewska Gubernia Hirschbergii)
 • Order Weerlandu I klasy (Gubernia Weerlandzka)
 • Order Wart Zachodu I klasy (Gubernia Zachodnia)

Pełna tytulatura

Jego Królewska Mość, Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny Ocean Mądrości, Ametyst z rodu Faradobusów, Pierwszy Tego Imienia Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu, Pionier Wieniawy, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Organizator Zjazdu i Wykonawca Jego Wskazań, Senior-Protektor Stepów Wewnętrznych oraz Żuław Rzeżuszych, Protektor Budzimiryzmu, Wielki Dziedzic Wielkiego Frara Przemysła, Promotor Cywilizacji Aktywności, Głosiciel Nowej Kolektywizacji, Uosobienie Pracowitości, Ojciec Ojców, Pasterz Pasterzy, Lew Wolnogradu, Sędzia V-Świata.

Tytuły używane dawniej: Król Anglii i Walii, Obrońca Wiary (w Królestwie Anglii); Król Golicji i Głodomerii; Książę Lotaryngii, Baron Provins (w Królestwie Francji i Nawarry); Baron Chianciano Terme (w Księstwie Sieny, Rotria).