Micropedia Arcyksięstwo Monderii
Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Arcyksięstwo Monderii

Z Micropedia

Arcyksięstwo Monderii |flaga= |godlo= |pelna_nazwa= Arcyksięstwo Monderii |jezyk=Polski |stolica= Hanssia |ustroj= monarchia konstytucyjna |glowa_panstwa= Arcyksiążę |glowa_panstwa_osoba= |szef_rzadu= premier |szef_rzadu_osoba= Łukasz Harpien |niepodleglosc= 16 maja 2007 |waluta= Eld/Elder |hymn= |nazwa = Monderia}}

Arcyksięstwo Monderii, Monderia - wirtualne państwo istniejące od 16 maja 2007r. Zostało założone przez Henricha von Rosenvolta. Obecnie autonomiczny podmiot federacji Królestwa Elderlandu.

Ustrój

Arcyksięstwo Monderii jest podmiotem autonomicznym, jednak nie posiada sporych uprawnień. Na mocy obecnego statutu AM oraz umowy o inkorporacji Królestwa Monderii, władzę wykonawczą sprawuje Premier Arcyksięstwa Monderii, władzę ustawodawczą trzyosobowy Parlament Monderyjski, władzę sądowniczą sprawują sądy elderlandzkie, a władzę kontrolną Gubernator. Tytularnym Arcyksięciem Monderii jest zawsze Król Królestwa Elderlandu. Na terenie Arcyksięstwa Monderii obowiązują tylko akty prawne wydane przez Królestwo Elderlandu, z wyjątkiem tych dotyczących kultury, sportu i ochrony środowiska.

Władze

  • Arcyksiąże Monderii: brak (z powodu braku osoby Króla Elderlandu)
  • Gubernator: markiz Simon McMelkor
  • Premier: Łukasz Harpien

Historia

Okres Republiki

Królestwo Monderii zostało założone 16 maja 2007r. (początkowo jako Republika Monderii) przez Henricha von Rosenvolta i to on objął w niej władzę. W dniach 18-19 maja pracowano nad konstytucją, która została uchwalona 19 maja 2007 r. 25 maja powstały Siły Zbrojne Republiki Monderii. 8 czerwca do Republiki Monderii przybył pierwszy obywatel z zewnątrz - Christian Lukashe. Lukashe przedstawił projekt nowych symboli narodowych, który został przyjęty z entuzjazmem. 9 czerwca przystosowano prawo do realiów Republiki: wprowadzono urząd kanclerza, zmieniono nazwy stanowisk (Wódz Naczelny stał się Prezydentem, a Minister Sekretarzem) i nazwę waluty (Marka zamiast Sefrona). Powstało także nowe forum Republiki Monderii. 10 czerwca prezydent Republiki Monderii Henrich von Rosenvolt ogłosił v-światu (jako drugi) i narodowi monderyjskiemu, że zaanektowane zostało przez Monderię Wielkie Państwo Wilkinia. Okazało się to jednak podstępem wilkińskiego zdrajcy i nieporozumieniem, które szybko zostało wyjaśnione. Land Wilkinia został oddany swoim prawowitym właścicielom dnia 12 czerwca. 17 czerwca po raz kolejny (trzeci) zmieniono symbole narodowe.

18 czerwca została wypowiedziana wojna Zjednoczonemu Królestwo Monderii - państwu utworzonemu przez byłego obywatela Republiki Monderii - Manina (w Monderii znanemu jako Christian Lukashe). Powodem było skopiowanie nazwy państwa, stolicy i umieszczenie jego kraju w tym samym miejscu co Republika Monderii. Wojna na szczęście okazała się łagodna. Żadna kula nie opuściła lufy swojego karabinu. Zakończyła się ona 22 czerwca 2007 r., gdy okazało się, że ZKM przestał być mikronacją aktywną.

Wkrótce po odejściu Manina zaczęło działać nowe forum, a strona została gruntownie ulepszona. Wkrótce zrobiona została strona wojska, ulepszona została forma Kongresu Narodowego (KN składał się teraz z 3 posłów, a nie 10). Republika zaczęła w końcu stawiać na reklamę. Wkrótce Republika Monderii liczyła już 6 obywateli, powstało wiele firm. Po raz pierwszy naliczono PKB Monderii – wyniosło ono 29,2 marki per capita. 24 lipca do Republiki Monderii dołączona została Kornwalia, która stała się landem.


Okres Królestwa

25 września Monderia została ogłoszona Królestwem Monderii. Dwa dni później (27 IX) Republika Słomagromu zostaje przyłączona do Królestwa Monderii stając się jego landem. 29 IX Julia Pismak została ponownie mianowana premierem i zaczęły się zmiany w Królestwie zarówno pod względem wyglądu jak i instytucji działających w Królestwie (za co J. Pismak wraz z Julią Ble otrzymały 30 IX tytuły szlacheckie z nadania królewskiego jako pierwsze). 30 IX Monderia zmieniała swoją flagę i godło. Nawiązywały one tym razem do tematyki drzew. Był to projekt Julii Ble, która wieczorem tego samego dnia otrzymała obywatelstwo monderyjskie i tytuł Markizy. Tego dnia oprócz nowego wyglądu flagi, godła, strony, tytułów szlacheckich i pierwszych obywatelstw w Monderii zaczął działać phpBank (co było jedynym faktycznym sukcesem tego okresu). 1 X odbył się pierwszy monderyjski v-ślub - króla Henricha von Rosenvolta i Diuknessy Julii Pismak. Po niedługim rozwodzie Henricha von Rosenvolta i Julii Pismak, Henrich von Rosenvolt w związku ze skandalem związanym z rozwodem oraz z nadszarpniętą 'aferą Słomagromu' reputacją zrezygnowal z pełnienia funkcji Króla. Królową została Julia Pismak, która jednak przestała być aktywna i 29 stycznia 2008r. doszło do zamachu stanu wprowadzając na tron z powrotem króla Henricha. 30 III król Henrich złożył hołd Fryderykowi Wilhelmowi I. Monderia stała się lennem Udzielnego Księstwa Zakonu Templariuszy. Stan ten trwał do 29 VI, kiedy to stosunek lenny został zerwany przez króla Henricha na mocy prawa wynikającego z umowy lennej.

Od około lipca 2008r. do sierpnia 2009r., Królestwo Monderii było de facto państwem nieaktywnym. 20.08.2009r. na stronie głównej Królestwa Monderii pojawiła się wiadomość oświadczająca powrót do aktywnego życia, napisana przez Króla Henricha von Rosenvolta. W międzyczasie ujawnił on swoją przeszłość mikronacyjną, wracając do imienia Łukasz Harpien.


Konflikt z Królestwem Elderlandu

Królestwo Monderii stało się podmiotem federacyjnym Królestwa Elderlandu z dniem 28.08.2009r. stając się od tego momentu Arcyksięstwem Monderii. Niezadowolony z niespełnionych obietnic króla Królestwa Elderlandu, Patrika II, Łukasz Harpien powrócił do czynnego prowadzenia Królestwa Monderii jako suwerennego państwa. 05.10.2009r. powołana została w Hanssi Wojskowa Rada Reformacyjna Królestwa Monderii. Rozpoczynała ona okres swoistego bojkotu Królestwa Elderlandu i nieuznawania zawartej z nim Umowy o Inkorporacji z powodu braku posiadania takich kompetencji przez Króla Łukasza Harpiena w momencie podpisywania jej. Z tego powodu, Król Łukasz I abdykował tego samego dnia i oddał swoją władze w ręce hrabiego Jerzego Krechowieckiego, który został Regentem Królestwa Monderii oraz przywódcą WRRKM. 25.10.2009r. podpisana została Bulla Węgielna ustanawiająca Narodową Cerkiew Prawosławną Monderii kościołem dominującym na terenie Królestwa Monderii. Jej przywódca, Patriarcha Cyryl I uzyskał wówczas spore wpływy na terenie państwa. Miał on spore zasługi przy opracowywaniu nowej konstytucji, która podpisana została 08.11.2009r. Mimo tego, wkrótce Królestwo Monderii znów popadło w stan zmniejszającej się aktywności, co trwało do dnia 11.02.2010r., kiedy to Łukasz I, jako ostatni aktywny obywatel Królestwa, ogłosił się królem posiadającym władzę absolutną. Nie pomogło to jednak Królestwu, które po tym wydarzeniu ostatecznie przestało funkcjonować jako Królestwo Monderii. Oznaczało to, że jedynym aktywnym podmiotem związanym z Monderią było od teraz już tylko nieuznawane do tej pory przez Łukasza Harpiena Arcyksięstwo Monderii, działające w ramach Królestwa Elderlandu.


Arcyksięstwo Monderii

Po ratyfikowaniu umowy o inkorporacji dnia 28.08.2009r. rozpoczęły się prace nad określeniem ustroju Arcyksięstwa w ramach Królestwa Elderlandu. Wrzesień 2009r. był dla niego dość aktywnym okresem, w czasie którego publicznie debatowano nad rozpisaniem wyborów do Parlamentu Arcyksięstwa Monderii oraz sporządzono spis obywateli Arcyksięstwa. Stan na 19.09.2009r. wynosił 3 obywateli: Łukasz Harpien, Simon McMelkor oraz Marcin Ryski. Ów trójka pracowała najbardziej aktywnie nad ustrojem Arcyksięstwa. Sprawa Monderii jednak wkrótce w upadła, głównie z powodu braku aktywności Marcina Ryskiego oraz odejścia Łukasza Harpiena z Królestwa Elderlandu.

W sierpniu 2010r. Lordem Gubernatorem (drugim, po Łukaszu Harpienie) został Simon McMelkor, co umożliwiło mianowanie Premiera Arcyksięstwa Monderii, którym został Aleksander Wnuczowski. Niestety, pomimo obietnic, premier Wnuczowski nie zrobił nic jako premier i wkrótce przestał być aktywny w Królestwie Elderlandu. Kwestia Arcyksięstwa wróciła w listopadzie 2010r., kiedy jej status i stan poddano publicznej debacie na forum KE. Rozważanym wyjściem było ogłoszenie referendum w sprawie likwidacji autonomii AM, co ostatecznie jednak nie doszło do skutku.

Na początku kwietnia 2011r. Łukasz Harpien powrócił do Królestwa Elderlandu zostając 18.05.2011r. premierem Arcyksięstwa Monderii. W grudniu 2011r. do użytku oddana została nowa strona Arcyksięstwa Monderii zawierająca informacje o przyszłych planach: degradacji tytułu Arcyksięstwa Monderii do rangi Księstwa, utworzenia Książęcych Sił Zbrojnych oraz Kompanii Kolonialnej.

Linki