Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Udzielne Księstwo Zakonu Templariuszy

Z Micropedia

Udzielne Księstwo Zakonu Templariuszy - założone 4 września 2007 r. przez Fryderyka Wilhelma I Boubona wzorujące się na działalności Zakonu Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona w Królestwie Jerozolimskim.

Udzielne Księstwo Zakonu Templariuszy
Dewiza: Memento Finis
Liczba mieszkańców 35 (stan z 8 marca 2008)
Liczba członków zakonu 5 (stan z 8 marca 2008)
Pełna nazwa: Udzielne Księstwo Zakonu Templariuszy
Języki urzędowe polski, łaciński, francuski
Stolica Akka
Ustrój polityczny Monarchia absolutna
Głowa państwa
Arcyksiążę i Wielki Mistrz
Fryderyk Wilhelm I Bourbon
Marszałek Sejmiku Ziemskiego Filip Bourbon
Początek państwowości
1118 r.
Początek v-państwowości
4 września 2007
Waluta 1 frank (Fr)
Hymn państwowy Media: PSALM 115

Ustrój Polityczny

Udzielne Księstwo Zakonu Templariuszy jest państwem zakonnym. Głową państwa jest Arcyksiążę i Wielki Mistrz Zakonu Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona Fryderyk Wilhelm I Bourbon. Choć oficjalnie władzą tuż za Arcyksięciem jest Zakon Templariuszy, to władzę ustawodawczą ma Sejmik Ziemski złożony ze Szlachty. Sejmik ma prawo zgłaszania projektów prawnych, uchwalanie podatków oraz powoływanie ministrów i sędziów. Ostateczny głos, co do przyjęcia uchwał Sejmiku ma Arcyksiążę.

Władzę wykonawczą sprawują Ministerstwa podległe pod władzę Arcyksięcia. Obecnie są to:

Historia

4 września 2007 – założenie UKZT przez Fryderyka i Rainera von Steinberg
10 września 2007 – stworzenie zawodowej armii UKZT (5 tys. żołnieży), powstanie Uniwersytetu Antiochii
12 września 2007 – rozpoczęcie renowacji zamku w Krak des Chaveliers
14 września 2007 – utworzenie Specnazu
15 września 2007 – podpisanie traktatu o wzajemnym uznaniu między UKZT a Micropolis, obranie przez Fryderyka drugiego imienia - Wilhelma
16 września 2007 – podpisanie traktatu o wzajemnym uznaniu z Austro-Węgrami i Samundą
17 września 2007 – podpisanie traktatu o wzajemnym uznaniu z Republiką Słomagromu i Republiką Monderii
18 września 2007 – otwarcie Pałacu Książęcego dla turystów, podpisanie traktatu o wzajemnym uznaniu z Cesarstwem Białogrodu
20 września 2007 – podpisanie traktatu o wzajemnym uznaniu z Republika Meridlandu
22 września 2007 – wejście UKZT do Wspólnoty Paktu Wiedeńskiego
23 września 2007 – adoptowanie Fryderyka Wilhelma I przez Habsburgów Lotaryńskich
24 września 2007 – powołanie Ministra Kultury Rainera von Steinberg
25 września 2007 – otwarcie granic
26 września 2007 – wizyta biskupa Urlyka Jungingena
29 września 2007 – wizyta kardynała Kamererlinga Hansa von Lezner
30 września 2007 – ukończenie renowacji fortecy w Antiochii
1 października 2007 – zaproszenie gazety „Magnificus”
2 października 2007 – otwarcie rekrutacji na Uniwersytecie Antiochii
4 października 2007 – umożliwienie otwierania firm
5 października 2007 – umożliwienie tworzenia organizacji, otworzenie sądu
9 października 2007 – powołanie Ines Moralez Fernando na Ministra Edukacji
10 października 2007 – otwarcie meczetu w Damaszku
11 października 2007 – zerwanie stosunków z Meridlandem
17 października 2007 – otwarcie Sądu Najwyższego
21 października 2007 – wprowadzenie stanu wojennego, początek regencji Rainera von Steinberg
22 października 2007 – ogłoszenie niepodległości od Państwa Kościelnego Rotrii, otwarcie Banku Templariuszy
23 października 2007 – zawarcie pokoju z Rotrią, koniec stanu wojennego, zmiana waluty z lirów na franki
28 października – koniec regencji Rainera von Steinberg
3 listopada 2007 – wizyta Piusa I w Damaszku
6 listopada 2007 – ukończenie budowy twierdzy assasynów – Almutem, odkrysie uranu pod Tyberiadą
11 listopada 2007 – odkrycie w Katedrze w Antiochii grobowców templariuszy
13 listopada 2007 – stworzenie map UKZT: fizycznej, administracyjnej i mapy surowców mineralnych
15 listopada 2007 – ukończenie budowy twierdzy Chastelet i oddanie jej w ręce Rainera von Steinberg
16 listopada 2007 – rozpoczęcie I sejmiku ziemskiego
17 listopada 2007 – zawieszenie działalności Uniwersytetu Antiochii
20 listopada 2007 – zakończenie I sejmiku ziemskiego
22 listopada 2007 – wydanie listu gończego za Hansem Adonju
24 listopada 2007 – wprowadzenie stanu pełnej mobilizacji wojska
27 listopada 2007 – odwołanie stanu mobilizacji
28 listopada 2007 – początek budowy elektrownii atomowej
6 grudnia 2007 – zakończenie II sejmiku ziemskiego
9 grudnia 2007 – wybranie muzyki do hymnu UKZT
14 grudnia 2007 – zakończenie III sejmiku ziemskiego
22 grudnia 2007 – ratyfikacja traktatów o wzajemnym uznaniu z Al Rajn i Piątą Rzeczpospolitą. Początek IV sejmiku ziemskiego
26 grudnia 2007 – pielgrzymka Victora de Zeppa do UKZT
28 grudnia 2007 – początek wyprawy krzyżowej do Damaszku
30 grudnia 2007 – oblężenie Damaszku
5 stycznia 2008 – wdarcie się krzyżowców do Damaszku
8 stycznia 2008 – prezydentura Arcyksięcia we Wspólnocie Paktu Wiedeńskiego
12 stycznia 2008 – koniec V sejmiku ziemskiego, powołanie Inkwizycji Zakonnej i Wielkiego Inkwizytora
31 stycznia 2008 – zakończenie VI sejmiku ziemskiego, powołanie regenta Ludwika Bourbon-Antiochijskiego
1 luty 2008 – odwołanie regencji
12 luty 2008 – reforma armii
19 luty 2008 – urodziny Arcyksięcia
24 luty 2008 – regencja Ines Moralez Fernando
29 luty 2008 – koniec regencji
4 marca 2008 – rozpoczęcie budowy Antiochijskiego Centrum Badań i Lotów Kosmicznych
5 marca 2008 – pojmanie Hansa Adonju
6 marca 2008 – usynowienie Nur ad-Dina (Filip Bourbon) przez Arcyksięcia, ułaskawienie Hansa Adonju
8 marca 2008 – reaktywacja Uniwersytetu w Antiochii
13 marca 2008 - UKZT wysyła wojska na tereny Samundy.
17 marca 2008 - Zawieszenie walk z Morvanem o Samundę
30 marca 2008 - Hołd lenny Królestwa Monderii

Polityka zagraniczna

UKZT jest członkiem UKW i jest uznawane przez większość członków tej wspólnoty (za wyjatkiem Meridlandu).

Wasalem UKZT 30 marca stało się Królestwo Monderii.

Oprócz członków UKW, Arcyksiążę podpisał traktaty o wzajemnym uznaniu z Samundą, Al-Rajnem i Wolnym Miastem WinkTown.

Obecnie na terenie UKZT działa jedna ambasada - Ambasada V RP kierowana przez Daniela Rawińskiego.

Obecnie prowadzone ambasady UKZT:

Geografia

Geografia Księstwa tylko częściowo pokrywa się z historycznymi granicami Królestwa Jerozolimskiego. Kraj umieszczony jest na wyspie. Choć nazwy miast pochodzą od tych historycznych to ich umiejscowienie na mapie rzadko pokrywa się z realnym ich umiejscowieniem czy historią. Wśród miast umieszczonych na mapie, w Królestwie Jerozolimy leżała Akka, Sydon, Askalon, Tyberiada i Tyr. Trypolis był stolicą innego państwa założonego przez krzyżowców – Hrabstwa Trypolisu, gdzie leżał również Krak des Chevaliers. Antiochia była stolicą Księstwa Antiochii, a Damaszek nigdy nie należał do państw stworzonych przez krzyżowców.

Wyspa jest nizinno-wyżynnym terenem. Upstrzona jest wieloma rzekami, z których duża większość wpada do Sydonu - głównej rzeki kraju. Niedaleko prawego brzegu Sydonu wznoszą się Góry Świętego Pawła.

Północna część kraju jest bogata w złoto i diamenty. W innych częściach wyspy wydobywa się także: uran, węgiel, gaz ziemny, ropę naftową oraz rudy bazaltu.

Podział administracyjny

Księstwo dzieli sie na 9 komturii i 3 ziemie należące do szlachciców.

Komturie:

Ziemie nadano Filipowi Bourbon, rodowi Adonju, oraz Ludwikowi Bourbon-Antiochijskiemu vel. Rainerowi von Steinberg.

Religie

W UKZT panują cztery państwowe religie, które można wyznawać bez przeszkód: rzymsko-katolicyzm, Kościół Katolicki Księstwa Kujawskiego, Islam i Dźihinizm.

Zdecydowana większość obywateli UKZT to chrześcijanie. Mają oni do wyboru, albo wyznawać religię bez afiszowania się, lub przystąpić do Katolickiego Kościoła Kujawskiego prowadzonego przez Luisa Adonju.

Meczet muzułmanów jest administrowany przez Filipa Bourbona. Na terenie kraju nie widać innej działalności tej religii.

Ostatnim oficjalnym wyznaniem w Księstwie jest Dźihinizm. Wyznawcy są zrzeszeni w Bractwie Wyznawców Dźihinizmu prowadzonym przez Wszechmocna Dźinę Ines Moralez Fernando.

Wyznawanie innych religii jest w UKZT traktowane jako herezja i tępione przez Inkwizycję Zakonną. W szczególności nie tolerowane jest jawne wyznawanie rotrio-chrześcijaństwa, ale inkwizycja niejako śpi, i poza publikacją listy heretyków i ksiąg zakazanych nic nie robi.

Sport

Obecnie w UKZT można wziąć udział tylko w jednych zawodach sportowych, a mianowicie formule 1 z rozgrywkami UKZT F1 Racing Championship. Zaproszeni są do niej obywatele całego v-świata. Chwilowo brakuje zawodników, by rozpocząć rozgrywki.

Zobacz też

Unia Kontynentu Wschodniego
Kontynent Wschodni

Linki

Strona UKZT
Uniwersytet Antiochii