Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Królestwo Victorii

Z Micropedia
Królestwo Victorii

Wielkie Królestwo Zjednoczonych Księstw Victorii oraz Santanii i Burgii

VictoriaFlag3.pngFlaga Victorii Herb vic.pngGodło Victorii
Dewiza: W Jedności Siła
Hymn: "Pieśń Zwycięskiej"
Victoria map.png
Język urzędowy polski
Stolica Victoria
Ustrój polityczny Monarchia parlamentarna
Głowa państwa JKM Fryderyk August
Jednostka monetarna 1 Korona = 100 Hrotgarów (Kr, Htg)
Powstanie państwowości (Republiki) 1 XII 2011
Powstanie Królestwa 23 IV 2013
Rozwiązanie państwowości 3 IX 2013
Kod samochodowy KV
Kod samolotowy KV
Terytoria zależne Santania i Burgia (do 05 lipca 2013 roku), Burbonia

Królestwo Victorii, Victoria, KV, dawniej Republika Victorii, Republika Victoria - wirtualne państwo, Jedno z młodszych na obecnej scenie mikronacji. Victoria jest położona na Kontynencie Wschodnim (Orientyce). Od zachodu graniczy z ziemiami niczyimi po VRP, od południa z Austro-Węgrami, a od wschodu z Trizondalem i Brytanią. Północną granicę wyznacza Ocean Wirtualny Centralny. Od 23 kwietnia 2013 r. Victoria jest Królestwem.

3 września 2013 Królestwo zostało rozwiązane przez Fryderyka Augusta. Obecną pozycję Victorii (kartografie) przekazano Santanii i Burgii.

Etymologia

Victoria jest symbolem zwycięstwa lub wolności. Jego nazwa pochodzi z języka łacińskiego i oznacza właśnie zwycięstwo. Warto jednak wiedzieć, że Victoria pokazywana odwrotnie, czyli wierzchem dłoni w stronę patrzącego jest uznawana za gest obraźliwy. Podczas II wojny światowej spopularyzował go brytyjski premier Winston Churchill, w Polsce zaś „victoria” w dużej mierze zawdzięcza swoją popularność Lechowi Wałęsie.

Historia

Starożytność

Historia Victorii rozpoczyna się w okolicach roku 234 p.n.e., kiedy to potomkowie Vilan Północnych przebyli drogę jaskiń w Górach Karpackich i dostali się na tereny obecnego Intelowa. W tym okresie, w warunkach sprzyjającego klimatu pradawni Vilanie rozpoczęli kolonizację nowych terenów i podjęli próby osadnictwa. Dominującą rolę w regionie pełniły plemiona zlokalizowane u wybrzeża Kontynentu Wschodniego zwane Victami. Przejawiały one elementy życia państwowego. Zdawało się wówczas, że to właśnie w momencie zjednoczenia Victów powstaje starożytne państwo Victorian. Przez kolejne lata dynastia Victusów, której początek dał Harad I, niepodzielnie rządziła terytorium Pięciopolski, Mersji i północnego Trizondalu. W tym czasie rozpoczęto budowę wielu miast historycznie ważnych i istniejących do dzisiaj, między innymi Megapolis, oraz Rothgen.

Harad I

Do roku 30 n.e Victowie dokonali wielu odkryć geograficznych, między innymi odkryli Nordatę, koło, liczbę pi. Opracowane zostały technologie uprawy roślin i nawadniania. Zaczęto też posługiwać się zmechanizowanymi urządzeniami. Wraz z postępem społecznym zmieniał się ustrój. Plemiona połączyły się w naród, zaś władca przyjął tytuł Króla. Wódz Tytus VII Srogi przyjmując koronę z rąk arcyprezbitra Rotrii wstąpił w szeregi władców chrześcijańskich pod imieniem Król Tytus I Mede.

Średniowiecze

Nowy monarcha odciął się całkowicie od surowych i despotycznych rządów poprzedników. Przez co doprowadził do wybuchu zamieszek. Stłumione pokojowo przez zwolenników króla grabieże i akty przemocy doprowadziły do rozpoczęcia nowych rozdziałów w historii Victów. Monarcha zaprzestał walk z sąsiadami. Odtąd spory rozwiązywane były na szczeblu dyplomatycznym. Król postawił na rozwój oświaty i kultury. Jego dzieci bardziej skupiły się na gospodarce. Umacniając się w regionie dynastia Medeów podjęła radykalną decyzję o organizacji koloni Królestwa Victów na Nordacie jako Księstwa Elekcyjnego. W założeniu kolonia miała sama rozwiązywać swoje problemy, zaś macierz czerpać miała zyski z handlu i tamtejszej gospodarki. Niemniej w rezultacie wojny z Królestwem Trizondalu o wytyczenie granicy kolonia stała się kolonią więźniów politycznych i jeńców wojennych, zaś jej gospodarka miała przede wszystkim finansować wojnę. Wojna o granicę Trizondalską miała miejsce w latach 1090 – 1123. Zakończyła się wielką klęską Victów. Panujący wówczas Filip X Mede utracił północny Trizondal i Pięciopolskę, zaś dodatkowo sytuację zaognił bunt Księstwa Victorian na Nordacie. Absolutne rządy dynastii Medeów, klęski wojenne i rosnący spadek stopy życiowej mieszkańców doprowadził do buntu Mersów. W rezultacie tych działań Królestwo Victów upadło. Ziemie monarchii przejeli Mersowie, zaś wszystkich Victów wysiedlono do zbuntowanej kolonii. Filipa X, wraz z całą rodziną ścięto w Megapolis. Bunt kolonistów obalił księcia elektora i doprowadził do ustanowienia republiki. W roku 1126 n.e. Kolonia Victów na Nordacie stała się niepodległym i jedynym państwem kontynuującym tradycję dawnego państwa z Kontynentu Wschodniego. W ogniu walki o wolność i niezależność, ale i w obliczu upadku królestwa na kontynencie zrodziła się Republika Victoria. Victorianie asymilowali się ze sobą, jako, że byli członkami różnych nacji. Na przestrzeni lat pokoju, postępu i niezależności Victorianie zbudowali silne społeczeństwo i filary władzy.

Nowożytność

Kiedy sytuacja się ustabilizowała Victorianie musieli przeciwdziałać rosnącemu zagrożeniu ze strony Nordii. Tamtejsza armia już od dłuższego czasu dawała popis umiejętności prowokując do wybuchu wojny. W roku 1800 rozpoczyna się wojna stuletnia pomiędzy Nordią, a koalicją Wolnych Państw, na czele której stanęła Republika Victorii. Po wojnie Victorianie nie mogli dalej żyć w swoim kraju. Pomimo zwycięstwa kontynent północny był zbyt zniszczony by na nim funkcjonować w dalszym ciągu. Okazało się, że Victorianie muszą odnaleźć nowy dom, dla siebie i swoich rodzin.

Geografia

Republika Victorii leży w północno wschodniej części Kontynentu Wschodniego i graniczy z Królestwem Wielkiej Brytanii od wschodu, Królestwem Trizondalu od południa i Monarchią Austro-Węgierską od południa i południowego zachodu. Od zachodu Victoria graniczy z ziemiami niczyimi. Północna część kraju zdominowana jest przez tereny nizinne i wyżynne wzniesienia, z których największe znajduje się na terenie administracyjnym Intelowa i nosi nazwę Wyżyny Intelowskiej. W centrum wyżyny znajduje się jezioro Hatoga z którego początek bierze rzeka Karima. W dolinie Karimy leży nizina Krimska, administracyjnie podległa Księstwu Krymii. Na wschód od niziny Krimskiej, pomiędzy Wyżyną Intelowską, a Górami Księżycowymi rozciąga się Dolina Megapolitańska, w której swoje koryto ma najdłuższa rzeka Victorii – Tesalia – wypływająca z jeziora Maghura. Największą niziną Victorii jest Równina Mikronalezyjska ciągnąca się wzdłóż wybrzeża Victorii aż do Gór Księżycowych i Gór Karpackich. Omywana ciepłym prądem morskim i izolowana od wpływów kontynentalnych cechuje się ona ciepłym i wilgotnym klimatem. Wzdłuż południowej granicy kraju rozciągają się Karpaty Austro-Węgierskie, przechodzące później w Góry Karpackie, zakręcające w półksiężycu ku Równinie Mikronalezyjskiej. Po środu, pomiędzy tymi wzniesieniami ma miejsce Kotlina Wielkich Jezior, w której leżą jeziora Maghura i Stujeziory. Największą wyżyną kraju jest wyżyna Karpacka. Góry Karpackie, na skutek nacisku płyty tektonicznej Victoriańskiej na Trizondalską ulegają stałemu wypietrzaniu, zaś Kanał Victoriański leżący między Kontynentem, a Wyspą Sunland będącą częścią miasta Megapolis ulega pogłębieniu na skutek rozbieżnego przesuwu tych płyt.

Góry Karpaty na granicy z Brytanią.

Klimat Victori jest bardzo zróżnicowany. Mikronalezja i cała Równina Mikronalezyjska są niezwykle gorące, a jednocześnie wilgotne, przez co klimat tamtejszy znacząco różni się od pozostałej części kraju. Jest bardzo tropikalny i typowy dla krajów strefy monsunowej. Niemniej pogoda jest tu bardzo stabilna i przewidywalna. Regionem targają też trzęsienia ziemi oraz pomruki uśpionego Wulkanu w Górach Księżycowych. Temperatura waha się tu w skali rocznej w granicach 25 -30 stopni Celsjusza. Opady 300 mm/m2. Dolina Megapolitańska, Nizina Krimska, oraz Wyżyna Intelowska to strefa wpływów chłodniejszego prądu morskiego przez co klimat tu jest bardzo umiarkowany, oraz, że występuje tu zmiana pór roku. Temperatura waha się tu w skali rocznej w granicach 5 -15 stopni Celsjusza. Opady 100 mm/m2. Karpaty to strefa subklimatyczna klimatu umiarkowanego o charakterze górskim. Cechą charakterystyczną jest obecność intensywniejszych opadów i silnych wiatrów nawet do 120 km/h. Temperatura waha się tu w skali rocznej w granicach -5 – 10 stopni Celsjusza. Opady 200 mm/m2. Klimat Intelowa to klimat przejściowy między umiarkowanym, a górskim. Cechują go ciepłe lata i mroźne zimy, oraz dosyć niskie opady atmosferyczne.