Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Elmer

Z Micropedia
Elmer
Kraj zamieszkania Sarmacja
Funkcje publiczne Książę Sarmacji
Tytuł honorowy Jego Książęca Wysokość
Znany również jako
Elmer.

Elmer. Sarmowie to jedno z najstarszych plemion wyspy, wywodzący się z Europy. Początkowo (około 1100-1000 p.n.e.) osiedlili się na wschodnich wybrzeżach, później emigrowali w głąb wyspy (około 700-600 p.n.e.). Ostatecznie osiadli w środkowej części wyspy (na lewym brzegu Narwi), obecnie znanej jako Sarmacja lub Sarmacja Właściwa. Wykształcili silną strukturę rodowo-plemienną.

Dzięki zachowaniu silnych więzów kulturowych Sarmowie mogli skutecznie asymilować kulturowo inne plemiona pomimo podziałów plemiennych i początkowym braku struktur ponadplemiennych i państwowych. Trzy największe plemiona Sarmów to Niedźwiedzie (nazwa pochodzi od totemu plemiennego), Warowie i Guzowie (nazwy pochodzą od zachowanych w legendzie imion wodzów Wara i Guza Czarnego).

Od IV w. p.n.e. rozpoczyna się okres przekształcania struktur rodowo-plemiennych, gdzie władzę posiadali starsi rodów, w plemienne, gdzie władzę nad plemieniem zdobywali obierani wodzowie, jednak szybko obieralność zamieniła się we władzę dziedziczną.

W I w p.n.e. wodzem nad wszystkimi plemionami został ogłoszony Elmer, wódz plemienia Warów. Jest też pierwszym władcą Sarmatów, którego imię znamy z przekazów pisanych. Według tych samych przekazów zjednoczenie Sarmatów pod jego przewodem odbyło się jako odpowiedz na zagrożenie z zewnątrz w wyniku skutecznych działań politycznych Elmera (poślubienie Edy córki nieznanego z imienia władcy Guzów i pakt wojskowy a później związek polityczny z Niedźwiedziami).

Elmer szybko i skutecznie stworzył struktury państwowe, opierając się wojewodach (przywódcach wojennych wiosek), stworzył system umocnionych grodów. Wzmocnił stałą drużynę wojów zaciągiem zbrojnych z grodów i stworzył system ich utrzymania a dzięki opracowaniu systemu komunikacji (dymnej i ogniowej) skrócił czas mobilizacji wojska. Stał się też założycielem pierwszej dynastii warskiej. W Ten sposób Sarmowie jako silne i zjednoczone plemię ze organizacja państwową wkroczyli do historii a w pierwszej połowie I w. n.e. w epokę żelaza.