Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Brzetysław

Z Micropedia
Brzetysław
Kraj zamieszkania Sarmacja
Funkcje publiczne Książę Sarmacji
Tytuł honorowy Jego Książęca Wysokość
Znany również jako
Brzetysław.

Brzetysław. Ostatni potomek hrabiego Unisława, który w wieku XV zbuntował się przeciwko czarnym książętom trzyczaszkowskim. Objął tron w młodym wieku w roku 1699. W przeciwieństwie do swych ojców, dziadów i pradziadów, charakteryzował się słabym charakterem, nad sprawy państwa przedkładał polowania i uczty na dworze. Nie był tyranem, nie przyczynił się też jednak do rozwoju państwa, czerpiąc jedynie z powierzonego mu dziedzictwa.

Nieprzygotowanego księcia zastała w roku 1702 wojna z państwem trzyczaszkowskim, które odzyskało siły. W ciągu kilkunastu miesięcy chorągwie trzyczaszkowskie podbiły całe terytorium państwa Brzetysława, za wyjątkiem Grodziska, który stawiał opór. Atakujące wojska kanclerza Lazarusa przeciągnęły przez Zatokę Północną żelazny łańcuch, aby uniemożliwić broniącemu się miastu uzupełnienie zapasów. Przez cały okres oblężenia miasto było wielokrotnie szturmowane, a huk artylerii nie umilkł nawet na jeden dzień. Wreszcie, w Wielkanoc roku 1704 wycieńczony Grodzisk poddał się najeźdźcy.

Po upadku Grodziska Brzetysław został pojmany przez wojska trzyczaszkowskie. W geście dobrej woli, został on uwolniony pod warunkiem, iż nie powróci nigdy na wyspę. Zmarł na emigracji na dworze księcia solardzkiego, Dominika w Wielkanoc roku 1760.

Nowi władcy przyczynili się do upadku Grodziska. Za wsparcie, jakiego udzieliło wojskom Brzetysława, miasto pozbawione zostało samorządu oraz wielu dotychczasowych przywilejów, a na jego czele postawiony został wojskowy zarządca. Miasto straciło do roku 1799 ponad 70% swojej populacji, wiele domów zostało opuszczonych, wielu także nie odbudowano po zniszczeniach, jakich dokonała artyleria.