Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Maciej Faron

Z Micropedia
Maciej Faron
Kraj zamieszkania bezpaństwowiec
Funkcje publiczne obecnie brak
Tytuł honorowy towarzysz
Znany również jako Faron

Maciej Faron- (właściwie: towarzysz Maciej Faron) polityk, aktywista i moderator Forum Polskich Mikronacji.

Poglądy

Początkowo jako zwolennik monarchii, w ciągu życia kilkukrotnie zmieniał swoje poglądy polityczne, by ostatecznie stanąć po lewej stronie barykady. Na ten stan rzeczy główny wpływ miały miały imperialistyczne zapędy Księstwa Sarmacji oraz monarcho-faszystowska działalność dawnych przyjaciół Farona z Udzielnego Księstwa Zakonu Templariuszy.

Polityka

Królestwo Faronii

Karierę polityczną rozpoczął wraz z założeniem Królestwa Faronii. Po upadku wspomnianej monarchii tymczasowo zamieszkał w Królestwie Elderlandu, gdzie pomimo zdobycia wykształcenia nie koncentrował się na polityce. Elderland opuścił krótko po otrzymaniu obywatelstwa.

Królestwo Natanii

Następnym przystankiem na mapie politycznej mapie okazało się Królestwo Natanii, gdzie bogatszy o doświadczenia z dwóch poprzednich państw rozpoczął karierę polityczną. Za sprawą dużej aktywności w środowiskach lokalnych oraz zaufaniu Króla Patryka I Labackiego, otrzymał tytuł Tana i lenno, na terenie którego utworzył Księstwo Falkenburg. Szybko okazało się, że decyzja Króla była strzałem w dziesiątkę, a Królestwo Natanii zyskało najaktywniejszą prowincję w całej monarchii.

Niestety wszystko co dobre kiedyś się kończy- tak też było w przypadku Natanii, z którą Książę Falkenburga wiązał przyszłość. Polityka Króla, mająca na celu zbliżenie się do Księstwa Sarmacji w celu ewentualnego protektoratu, zniechęciła go do dalszej działalności na terytorium Królestwa. Był to również bodziec do zmiany poglądów politycznych z monarchistycznych na demokratyczne i rozpoczęcia akcji przeciw sarmackiemu imperializmowi. Ostatecznie rozgoryczony i zawiedziony obecną polityką państwa, w którego rozwój włożył wiele pracy, Faron opuścił Natanię.

Wolne Miasto Micropolis

W rezultacie powstało Wolnego Miasta Micropolis, wyspiarskie państwo-miasto, oparte o zasady demokracji bezpośredniej, w którym Maciej Faron piastował funkcję głowy państwa. Wbrew wszelkim oczekiwaniom Micropolis w krótkim czasie rozrosło się na tyle, by mieć realny wpływ na politykę zagraniczną. Dwa miesiące po proklamacji niepodległości, polis przyłączyło się do Unii Miast Wirtualnych.

Na początku sierpnia 2007 roku Maciej Faron wyraził swoje zaniepokojenie względem przeprowadzonych przez Republikę Słomagromu testów atomowych oraz zagroził interwencją zbrojną ze strony WMM. Dało to początek Kryzysowi na Kontynencie Wschodnim w następstwie czego powołano do życia Wspólnotę Paktu Wiedeńskiego, gdzie Maciej Faron piastował funkcję prezydenta. Pomimo wielu sukcesów i stale rosnącemu znaczeniu na arenie międzynarodowej, Wolne Miasto Micropolis zaczęło chylić się ku upadkowi. Przyczyną tego stanu rzeczy były wewnętrzne konflikty lokalnych polityków, z prezydentem tegoż włącznie. Państwo-miasto, które nie było w stanie samodzielnie uporać się z własnymi problemami ostatecznie upadło.

Okoczia

Maciej Faron znalazł wówczas schronienie w Okoczii, gdzie będąc pod wrażeniem gościnności Szoszoinów założył pierwsze miasto niezależne od autochtonów- Kurt Town. Będąc Szeryfem Kurt Town dołożył swoją cegiełkę w rozwój Okoczii. Indianie nie pozostali mu dłużni i powołali go na stanowisko Starszego Puchacza do spraw Wiosek i Bladych Twarzy w Okoczii. W tym okresie kolejny raz nasiliły się niepokoje związane z atomową działalnością Słomagromu, które zakończyło się wojną obu państw.

Wysokogórska Republika Elfidy

Po konflikcie zbrojnym, czując, że zrobił już wszystko co mógł dla rozwoju Okoczii, Maciej Faron postanowił przenieść się do separatystycznej Wysokogórskiej Republiki Elfidy, gdzie zafascynowany ruchem rewolucyjnym i ideologią lewicową rozpoczął walkę w monarcho-faszyzmem. Był to ważny moment w jego życiu, bowiem postanowił zrzec się swoich tytułów szlacheckich.

W Gnomii był członkiem tamtejszego rządu- Rady Niewysokiej, w której odpowiadał z promocję tego kraju na arenie międzynarodowej. Udzielał się również naukowo w (uzyskał tytuł profesora niezwyczajnego) Instytucie Zjawisk Paranormalnych Konserwatorium Muzycznego w Wałbrzychu.

Biedna Republika Ciprofloksji

Wraz ze spadkiem aktywności czołowych obywateli tego państwa, sam postanowił osiedlić się chwilowo się w Winktown, z którego przeniósł się do Biednej Republiki Ciprofloksji, gdzie udzielał się dla Trybuny Ludu oraz pełnił funkcję Nadrządcy Kożunu Siemianowickiego.

Dalsze losy

Późniejsze losy Macieja Farona nie są do końca znane. Był widywany na terytorium Winktown, opuszczonej Okoczii, przyglądał się z boku zmianom ustrojowym w Ciprofloksji. Najprawdopodobniej odbywa wieloletni rejs po nieznanych wodach mikroświata na statku badawczym, skonstruowanym przez swoich szoszoińskich przyjaciół jeszcze za czasów pobytu w Kurt Town.

Państwa

W ciągu kilku lat swojej szczytowej aktywności, towarzysz Faron wielokrotnie zmieniał miejsce zamieszkania. Najczęstszymi powodami tego stanu rzeczy były względy ideologiczne, bądź też zrealizowane cele, które sobie ustanawiał wraz z momentem pojawienia się w danym miejscu.

Kraje, w których przebywał Maciej Faron:

Wykształcenie

Zdał maturę w Królestwie Elderlandu, rozpoczął lecz nie ukończył studiów w Księstwie Sarmacji, jest profesorem niezwyczajnym Instytutu Zjawisk Paranormalnych Konserwatorium Muzycznego w Wałbrzychu (Wysokogórska Republika Elfidy).

W ramach zorganizowanej przez siebie ekspedycji odkrył i zbadał wyspę (potocznie nazywaną "Moszną"), którą następnie przekazano, wówczas bezpaństwowemu Udzielnemu Zakonowi Templariuszy.

Dziennikarstwo

Mimo, że znaczą część swojego wirtualnego życia poświęcał polityce, sporadycznie znajdywał czas na pracę dla lokalnych mediów w [Królestwo Natanii|Królestwie Natanii]], Wolnym Mieście Micropolis, Trybunie Ludu w Biednej Republice Ciprofloksji oraz Wysokogórskiej Republice Elfidy, gdzie publikował również (kontrowersyjne w kręgach monarcho-faszystowskich) prace paranaukowe dla Instytutu Zjawisk Paranormalnych Konserwatorium Muzycznego w Wałbrzychu.