Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Głowa państwa

Z Micropedia

Głowa państwa - osoba lub urząd reprezentujący suwerenność państwa. W większości przypadków uprawnienia głowy państwa są ograniczone oraz czysto tytularne i honorowe. Jest to organ zazwyczaj jednoosobowy, prosty, centralny, naczelny, kadencyjny, samodzielny, konstytucyjny, najczęściej nie posiadający charakteru przedstawicielskiego (nie jest przedstawicielem narodu, ale państwa). Działa permanentnie i najczęściej zaliczany jest do władzy wykonawczej. Głową państwa jest najczęściej monarcha lub prezydent.

Głowy państw istniejących mikronacji (marzec 2019)

Państwo Głowa(y) państwa Osoba(y)
Austro-Węgry Cesarz i Król Franciszek Leopold I
Dreamland Król Robert II Fryderyk
Elderland Król Robert II Fryderyk
Rotria Patriarcha Pius III
Rzeczpospolita Obojga Narodów Król Konrad Jakub
Sarmacja Książę Piotr III Łukasz
Scholandia Król ?
Trizondal Prezydent Adam Peterelli
Federacja Nordacka Prezydent Kamiljan de Harlin von Wespucci
Republika Bialeńska Prezydent Antoni Kacper Burbon-Conti
Republika Suderlandu Prezydent Stanisław Dmowski