Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Głowa państwa

Z Micropedia

Głowa państwa - osoba lub urząd reprezentujący suwerenność państwa. W większości przypadków uprawnienia głowy państwa są ograniczone oraz czysto tytularne i honorowe. Jest to organ zazwyczaj jednoosobowy, prosty, centralny, naczelny, kadencyjny, samodzielny, konstytucyjny, najczęściej nie posiadający charakteru przedstawicielskiego (nie jest przedstawicielem narodu, ale państwa). Działa permanentnie i najczęściej zaliczany jest do władzy wykonawczej. Głową państwa jest najczęściej monarcha lub prezydent.

Głowy państw istniejących mikronacji (październik 2021)

Państwo Głowa(y) państwa Osoba(y)
Austro-Węgry Cesarz i Król Franciszek Leopold I
Dreamland Król Aleksander
Rotria Patriarcha Benedykt II
Rzeczpospolita Obojga Narodów Król Michał IV
Sarmacja Książę Arkadiusz Maksymilian
Trizondal Król Ludwik Tomović
IV Republika Muratyki Prezydent Kaspar Waksman-Dëter
Republika Bialeńska Prezydent Andrzej Płatonowicz Ordyński
Zjednoczone Państwo Voxlandu i Westlandu Prezydent Joahim von Ribentrop
Związek Winkulijski Król Mateusz Żmigrodzki
Brodria Car Piotr Pawłow
Palatynat Leocji Namiestnicy Helwetyk Romański

Franklin Garamond

Królestwo Skarlandu Król Norbert I Catalan