Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Księstwo Trizondalu

Z Micropedia
RSiT
Dewiza: Bóg Honor Ojczyzna
FlagaTrizondalu Godło Trizondalu
Symbole narodowe Trizondalu
Pełna nazwaKsięstwo Trizondalu
Język urzędowyPolski
StolicaEldorat
Ustrój politycznyMonarchia parlamentarna
Głowa państwa Książę Marcel
Uzyskanie niepodległości24 lutego 2007 r.
Hymn państwowyHymn Jedności
WalutaLibert
Kod wg. FPMTRI

Księstwo Trizondalu - dawne polskie państwo wirtualne powstałe pod koniec lutego 2007 roku po połączeniu trzech państw: Trilandu, Zongyi i Dalmencji. Obecnie od 3 marca 2009 roku Trizondal jest częścią RSiT. Kraj położony jest na Półwypie Trizondalskim na Kontynencie Wschodnim. Kultura Trizondalu jest oparta na wzorcach z zachodniej europy. 26 kwietnia 2007 roku Trizondal stał się częścią Księstwa Sarmacji, a od 25 maja 2010 roku jest częścią już niepodległej i suwerennej RSiT.


Historia pozainternetowa

Trizondal został założony przez Mieczysława I, który zjednoczył wszystkie ziemie Vilan, leżące w tej części Kontynentu Wschodniego. Vilanie to lud od których pochodzą Trizondalczycy. Niestety Księstwo Trizondalu uległo swoim sąsiadom i zostało rozebrane, ale tylko raz, natomiast dwa razy poszczególne jego części ogłosiły niepodległość co także doprowadziło do upadku tego państwa.

Historia internetowa

24 lutego 2007r. - połączenie trzech państw: ZRD, Dalmencji i Trilandu, powstaje Trizondal.
13 marca 2007r. - przekształcenie Trizondalu w księstwo.
26 kwietnia 2007r. - przyłączenie Trizondalu do Księstwa Sarmacji.
6-8 sierpnia 2007r. - kryzys na Kontynencie Wschodnim, przejęcie części ziem niczyich przez Trizondal.
9 sierpnia 2007r. - wprowadzenie Kolegium Książęcego, zmiany w konstytucji.
5 stycznia 2008r. - wprowadzenie Sejmu Wielkiego.
24 lutego 2008r. - obchody 1 rocznicy Trizondalu.
11 listopada 2008r. - JKM Marcin I abdykuje, Księciem Trizondalu zostaje Marcel Hans.

Podział administracyjny

Księstwo Trizondalu kilkukrotnie przechodziło reformę podziału terytorialnego. Jednak w przypadku tego państwa były one znacznie bardziej ważne niż gdzie indziej, ze względu na fakt i powstało ono z połączenia 3 niegdyś osobnych państw. Każda reforma mogła zostać odebrana (przynajmniej na początku państwowości) jako zamach na autonomię jednej z części związkowych. Ogólnie jednak uprawnienia samorządu ewoluowały w stronę symbolicznych, z tych najwyższych, gdy Gubernatorstwa posiadały prawo stanowienia własnego państwa.

Mapa

Mapa ks tri fiz.png


Trizondal dzieli się na 3 Terytoria:

Miasta

Trizondal posiada bardzo wiele miast, jednak tylko 3 są otwarte dla nowych mieszkańców, a pozostałe nazwy się mianem miejscowości zamkniętych. Obecny rząd postanowił utworzyć także nowe miejscowości zamknięte, będzie ich ok.30 a ich nazwy zostały wyłonione w drodze ogólnonarodowego konkursu.

Główne miasta RSiT to:

Ustrój polityczny

W Księstwie Trizondalu panuje monarchia parlamentarna. System ten ukształtował się po wielu miesiącach istnienia państwa. Został on wprowadzony dopiero po przeprowadzeniu nieudanego zamachu stanu. Po ostatniej zmianie konstytucji szefem Rządu stał się Książę, natomiast zlikwidowano Kolegium Książęce jako niepotrzebne. Samorządy także mają dość duże uprawnienia, jednak na razie żaden z nich ich nie wykorzystuje. Chociaż Książę ma dość duże uprawnienia to rzadko ich używa pozwalając działać parlamentowi.


Władza w Księstwie Trizondalu

W Księstwie Trizondalu panuje trójpodział władzy. Władzę ustawodawczą pełni Izba Narodow, którego członkiem może zostać każdy obywatel Księstwa Trizondalu, po złożeniu przysięgi na wierność państwu. Władzę sądowniczą pełni Trybunał Konstytucyjny, jego członków powołują wspólnie Książę i Sejm Wielki. Natomiast władzę wykonawczą pełni Książę i Rząd Księstwa Trizondalu. Oto skład Rządu:

Linki