Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Czarnolas

Z Micropedia

Dane główne

Czarnolas jest największym miastem w Księstwie Sarmacji. Tereny dookoła miasta wchodzą w skład tzw. Kasztelanii Czarnoleskiej - podlegają władzom miasta.

Władza

Miastem zarządza Kasztelan - obecnie jest nim Jakub Bakonyi.

Geneza powstania

Czarnolas powstał w lutym 2006, z Morwieńca. Ta nieaktywna i wymierająca mieścina została odbudowana przez Adama bnt Grzelązkę, który za cenę odrzucenia zaniedbanej kultury celtyckiej i przekształcenia osady na swój sposób zamienił podupadającą ruinę w największa metropolię Sarmacji.Miejscowości Księstwa Sarmacji

Terytorium Koronne: Grodzisk | Czekany | Czarnolas | Sola | Prawda | Stiepanowka |

Kraj Koronny Baridas: Almera

Hrabstwo Gelloni: Krez | Athos | Fer | Santa Ana

Marchia Teutońska: Margon | Srebrny Róg | Zielnybor | Eltdorf

Kraj Koronny Trizondal: Trizopolis | Rottera