Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Królestwo Zjednoczonych Niderlandów

Z Micropedia
 
Królestwo Zjednoczonych Niderlanów
Niderlandy
Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku
Dewiza: Je Maintiendrai (Będę Bronić)
Hymn: Albertus van Nassouwe
KonstytucjaKrólestwa Zjednoczonych Niderlandów z dnia 3 maja 2014
Język urzędowypolski, niderlandzki
Język używanypolski, niderlandzki, francuski, niemiecki
Stolicade iure Amsterdam

de facto Haga

Ustrój politycznymonarchia konstytucyjna
Głowa państwaJKM Albert II
Następca tronuJKW Willem Johannes
Szef rządu

Prezydent Ministrów Albert van Oranje-Nassau

Przewodniczący Stanów Generalnych

brak

Liczba ludnościMieszkańcy wirtualni:
5 930 301
Liczba obywateli:
14 (listopad 2014)
Uzyskanie niepodległości22 czerwca 2013
Jednostka monetarnaGulden niderlandzki
Domenahttp://forum.micronatio.eu/index.php?board=390.0

Królestwo Zjednoczonych Niderlandów (ned. Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, fr. Royaume-Uni des Pays-Bas, niem. Vereinigtes Königreich der Niederlande, nor. Det forente nederlandske kongedømme, hiszp. Reino Unido de los Países Bajos) w skrócie Niderlandy lub Nederlandia - polskie wirtualne państwo powstałe w dniu 22 czerwca 2013 z inicjatywy króla Alberta I. Mikronacja nawiązuje do realnych Niderlandów (Holandii) oraz pozostałych Krajów Beneluksu (Belgii oraz Luksemburga).

Czas narracji mikronacji przypada na rok 1815.

Historia

Królestwo powstało 22 czerwca 2013 roku na mocy Aktu utworzenia Królestwa, wydanego przez króla Alberta I, który odniósł się do realnego państwa o tej nazwie z okresu XIX wieku. Pierwszym obywatelem, a wkrótce Prezydentem Ministrów i Ministrem Spraw Zagranicznych został Ruud van Luik, który na polecenie króla rozpoczął akcję informującą o powstaniu Niderlandów. Dzięki temu w szybkim czasie przybyło do nowej mikronacji wielu ciekawskich, z których większość osiadła na stałe i przyjęła obywatelstwo. Dzięki takiej eksplozji demograficznej państwo mogło w szybkim tempie rozwinąć żagle oraz zbudować podstawy swojej państwowości. W ten sposób uchwalono Konstytucję Królestwa Zjednoczonych Niderlandów, która została ogłoszona w dniu 26 czerwca 2013 roku. Zaraz po niej można było wprowadzić liczne ustawy o dużym znaczeniu dla funkcjonowania kraju. Były to chociażby: Regulamin pracy Stanów Generalnych, Ustawa o Sądownictwie, Kodeks Karny, Ustawa o odznaczeniach państwowych, o tytułach szlacheckich i wiele innych.

Konstytucyjny ład uchwalony jednogłośnie przez ogół obywateli stał się odtąd podstawą funkcjonowania państwa. Nakreślone przez króla w projekcie konstytucji zasady stały się odtąd obowiązujące dla ogółu społeczeństwa. Władzę ustawodawczą objęły Stany Generalne (Staten-Generaal), a władzę wykonawczą rząd (Rijksoverheid). Z kolei sądownictwem zajął się Sąd Królewski (Hoge Raad), a nad całością czuwać miał król, jako organ o szczególnych uprawnieniach. Stworzony w Niderlandach system pozwala na jednoczesne istnienie szeroko zakrojonego autorytaryzmu, czy nawet absolutyzmu z dobrze pojętą demokracją i wolnością. Król bowiem w razie potrzeby może wręcz jednoosobowo sterować krajem, a jeśli sytuacja tego nie wymaga, władzę sprawować może lud. Wszystko reguluje zdrowy rozsądek i oddanie sprawie niderlandzkiej.

Po okresie wielkiego skoku aktywności zaobserwowano nagły jej spadek w połowie lipca, który potrwał z przejaśnieniami do końca sierpnia. Spowodowało to wprowadzenie stanu nadzwyczajnego przez króla i jego absolutne rządy, które pozwoliły po miesiącu odzyskać przez kraj stabilność.

W październiku 2013r. podpisano pierwszy traktat uznaniowy z Królestwem Nordii.

W październiku 2014r. abdykował król Albert I, na tron zasiadł jego najstarszy syn Wilhelm. Jeszcze w tym samym miesiącu następcą tronu została Sofia Maud van Oranje-Nassau - córka Wilhelma.

Zobacz też: Historia Niderlandów
Zobacz też: Historia Niderlandów (dokładna)
Zobacz też: Rijksoverheid
Zobacz też: Bank Niderlandzki

Kultura i oświata

Kultura i edukacja w Niderlandach oddane są prywatnej inicjatywie, która owocuje licznymi dyskusjami i działaniami – głównie na polu muzycznym, ale także i medialnym. Ponadto wzrasta powoli duch polityczny w narodzie, co zaowocowało powstaniem dwóch biegunowo odległych programowo partii politycznej – konserwatywnej i socjaldemokratycznej. Obecnie, obywatele nie garną się do polityki, lecz szukają innych form działalności w kraju. Wrzesień 2013 r. przyniósł również nowelizację zapisów konstytucji co wprowadziło chociażby dwuinstancyjność sądów, oraz nadało czterem prowincjom status państw unii. Przez takie rozwiązanie życie w Niderlandach stało się dwupoziomowe – centralne i regionalne. Obie te płaszczyzny są niezwykle oryginalne i ważne dla prawidłowego funkcjonowania całości kraju. W szybkim czasie pojawiły się także takie inicjatywy, jak TOP Netherlands albo został powołany Niderlandzki Związek Sportowy. Dużym powodzeniem cieszą się również Fundacja Książąt Nassau oraz Vereenigde Oostmicrowereldwijde Compagnie - Niderlandzka Kompania Wschodniomikroświatowa.

W Niderlandach działają również uczelnie wyższe. W sierpniu 2013r. powołano Uniwersytet Amsterdamski (Universiteit van Amsterdam), który stał się pierwszą placówką kształcenia w Niderlandach. Pierwszy rektorem uniwersytetu został Fryderyk Orański. W Wielkim Księstwie Luksemburskim działa powołany przez ówczesnego namiestnika Tomasza van Egmonda, Collegium Luxemburgum.

Zobacz też: Język niderlandzki
Zobacz też: Universiteit van Amsterdam
Zobacz też: Collegium Luxemburgum

Geografia

Położenie na mapie

Na podstawie Traktatu lokacyjnego Niderlandów na Archipelagu Antyry Królestwo Zjednoczonych Niderlandów położone jest na Kontynencie Wschodnio-Południowym. Na zachodzie graniczy z obszarem bez przynależności państwowej (pod zarządem Rady Vaarlandu i Antyry), na południu z Agurią, a na południowym wschodzie i wschodzie zaś graniczy ze Skarlandem.

Podział administracyjny

Od października 2014r. Zjednoczone Królestwo jest związkiem krajów autonomicznych - Królestwa Holandii, Królestwa Belgii oraz Wielkiego Księstwa Luksemburga.


Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne