Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Królestwo Nordii

Z Micropedia
(Przekierowano z Nordia)

Nordia, Królestwo Nordii (nord. Kungriket Norde) - państwo położone w centralnej części Vårlandu.Graniczy od wschodu z Rzeczpospolitą Obojga Narodów, od południa z Wielką Polondią i od zachodu z Francją.

Kungriket Norde

Królestwo Nordii

Dewiza: (nord.) Ålltid sigersk, ålldrig beseiret. (Zawsze zwycięscy, nigdy pokonani)

Hymn: Nordio Wspaniała (państwowy)

Sigliv błogosław tron (królewski)

Język urzędowy

polski

Język używany

polski, nordyjski

Stolica

Nordheim

Ustrój polityczny

monarchia stanowa

Typ państwa

monarchia

Głowa państwa

król Einar I Bjørn

Szef Rządu

król Einar I Bjørn

Jednostka monetarna

1 korona nordyjska = 100 øre

Powstanie państwa

19 grudnia 2009

Kod samochodowy

NOR

Domena internetowa

norde.org

Etymologia

Nazwa kraju pochodzi od słowa nord oznaczającego północ, jako że w czasach osiedlenia się tu ludów germańskich był to najbardziej wysuniety na północ znany im obszar lądu. Wierzono, że płynąc dalej można dotrzeć do Królestwa Zmarłych i tylko nieliczne, niemal mityczne przekazy, pozwalały pranordyjskim ludom sądzić, że gdzieś na północy są jakieś inne ziemie i inne ludy.

Historia

Nordia powstała 19 grudnia 2009 roku z inicjatywy Einara Bjørna Olavsena, pierwszego króla Nordii. Świat usłyszał o Nordii dopiero 6 stycznia 2010, 8 stycznia 2010 uchwalona została Konstytucja.

W marcu 2010 Nordia wdała się w konflikt dyplomatyczny z Rzeczpospolitą Obojga Narodów, z którego wyszła de facto jako zwycięzca. Jednak skutkiem sporu było znaczne ochłodzenie kontaktów pomiędzy zwaśnionymi stronami oraz zerwanie oficjalnych stosunków dyplomatycznych na długi okres czasu. Na przełomie września i października 2010 włączyła się do politycznych zawirowań na kontynencie jako jedna ze stron w I kryzysie vaarlandzkim, początkowo stając po stronie Rzeczpospolitej, następnie przechodząc na pozycje przeciwne. Efektem polityki nordyjskiej stało się przyjęcie Konwencji Vaarlandzkiej, które regulowała zajmowanie ziem niczyich na kontynencie.

W 2011 roku narastający kryzys aktywności coraz bardziej paraliżował państwo. W wyniki tego zdecydowano się na zastosowanie radykalnych metod przeciwdziałania. 14 lipca 2011 roku zniesiono konstytucję wprowadzając monarchię absolutną. Pod władzą autokratyczną powoli udało się przywrócić ład w państwie, a z czasem wzrosła również aktywność

Podczas obchodów kolejnej rocznicy powstania Nordii Einar I Bjørn zapowiedział przemiany ustrojowe. W ciągu kwietnia i maja 2012 roku, w długich debatach udało się wypracować ostateczną wersję podstawy nowego ustroju - Aktu o Królestwie (nord. Riksakten). W wyniku przemian przywrócono działalność Stortingu i wprowadzono znaczne usprawnienia organów władz publicznych.

Ustrój polityczny

Od 1 lipca 2012 roku Nordia jest monarchią stanową. Najwyższą władzę w państwie sprawuje król, którego w rządach wspierają pozostałe stany.

Władza najwyższa - król

Art. 5.
Król Nordii jest najwyższą władzą wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą.

Akt o Królestwie

Zgodnie z postanowieniami Aktu o Królestwie najszersze kompetencje posiada nordyjski monarcha. Do jego samodzielnych uprawnień należy kierowanie polityką zagraniczną i wewnętrzną, sprawowanie władzy nad armią, a także prawodawstwo w sprawach zarezerowanych (głównie sprawy szlachty, sukcesji tronu, wyróżnienia). W pozostałych kwestiach władzę ustawodawczą sprawuje wespół ze Stortingiem. W zakresie sądownictwa stanowi stanowi źródło sprawiedliwości, ma prawo łaski oraz ewokacji dowolnej, aktualnie prowadzonej sprawy sądząc jednoinstancyjnie. W zwykłym trybie sądzi w drugiej instancji, za wyjątkiem spraw dla niego zarezerwowanych. Królowi podlega Rada Królestwa (nord. Riksradet), której członkom może przekazać część swoich komptenencji. Sama Rada nie nie jest organem władzy wykonawczej, jedynie doradza monarsze, które stoi na jej czele.

Partie polityczne

Status prawny partii politycznych określają Konstytucja Królestwa Nordii oraz Ustawa Stortingu nr 2/2010. Wolność głoszenia poglądów przez partie ogranicza art. 7. Konstytucji, który brzmi:

Zakazanie jest istnienie partii i innych organizacji głoszących nienawiść rasową, narodowościową
lub inną, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy, lub wpływu na politykę państwa.

Ustawa definiuje partię polityczną w sposób następujący:

Partia polityczna jest dobrowolną organizacją, występującą pod określoną nazwą, stawiającą sobie
za cel udział w życiu publicznym poprzez wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na
kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej.

Siły Zbrojne

Królewskie Siły Zbrojne stoją na straży bezpieczeństwa, suwerenności oraz integralności terytorialnej Królestwa Nordii. W skład KSZ wchodzą: Siły Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna oraz Gwardia Terytorialna. Aktualny stan liczebny armii to ok 35 000 żołnierzy w służbie czynnej.

Siły Lądowe mają za zadanie przeprowadzanie operacji ofensywnych i defensywnych na lądzie. W skład wojsk lądowych wchodzą formacje piechoty, kawalerii oraz artylerii.

Siły Powietrzne prowadzą działania operacyjne w przestrzeni powietrznej oraz wpierają inne formacje w ich działaniach. W ich skład wchodzą zarówno jednostki powietrzne, jak i naziemnie załogi obrony lotnisk.

Marynarka Wojenna odpowiada za działania operacyjne na morzu oraz obrone wód terytorialnych.

Gwardia Terytorialna jest niezależną od Sił Lądowych formacja naziemną. W przeciwieństwie do SL zadaniem Gwardii jest wyłącznie obrona terytorium kraju, formacje GT stanowią pierwszą linię obrony w wypadku konfliktu zbrojnego.

Podział administracyjny

Od 28 marca 2010 roku Nordia dzieli się na 2 prowincje:

  • Nordland
  • Svædland

Na czele prowincji stoi jarl powoływany przez króla na wniosek ministra odpowiedniego do spraw administracji. Sprawuje on władzę na obszarze podległej sobie prowincji na drodze rozporządzeń. Jarl może również podejmować akcje promocyjne prowincji.

Symbole narodowe

Symbole narodowe Nordii określa Ustawa Stortingu nr 7/2010, która barwy narodowe definiuje następująco:

Barwami narodowymi są kolory czerwony (szkarłatny), biały i niebieski (kobaltowy).

Flaga Nordii jest czerwonym prostokątem, na którym widnieje biały krzyż skandynawski o niebieskim obramowaniu. Obecny kształt flagi został ustanowiony 17 września 2010 i zastąpił wcześniejszy, pasowy układ barw. Prócz flagi państwowej w niektórych okolicznościach stosowany jest również proporzec królewski, który od flagi różni się wcięciami w prawym boku. Taki sam proporzec używany jest też przez Marynarkę Wojenną.

Herbem Nordii jest tarcza herbowa o układzie barw będącym pionową wersją flagi. Tarcza, zwieńczona koroną królewską, stoi na skale, podtrzymywana jest przez 4 Duchy Ziemi (gryf, byk, smok i olbrzym) - mityczne stworzenia z wierzeń nordyjskich.

Nordia posiada dwa hymny: narodowy - "Nordia wspaniała" oraz królewski, którym jest pieśń "Sigliv błogosław tron". Hymn królewski jest śpiewany jedynie w obecności panującego monarchy i ma pierwszeństwo przed hymnem narodowym.

Dewiza Nordii brzmi: Zawsze zwycięscy, nigdy pokonani.

Święta narodowe

W Nordii obchodzone są trzy święta państwowe:

19 grudnia Święto Niepodległości
8 stycznia Święto Konstytucji
24 sierpnia Dzień Królewski