Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Królestwo Francji

Z Micropedia
Królestwo Francji
Royaume de France
FlagaRF.png do 10.05.2011 do 05.12.2011

Dewiza: Liberté, Egalité, Fraternité
(Wolność, Równość, Braterstwo)
Hymn: Marsylianka
Flaga Francji Godło Francji
Symbole narodowe Królestwa Francji
KonstytucjaKonstytucja Królestwa Francji
Języki urzędowefrancuski, polski
StolicaParyż (Paris)
Ustrój politycznymonarchia konstytucyjna
System rządów
Głowa państwa Król Octavien I Catalán
Szef rządu Pierwszy Minister Patrick McPersil
Jednostka monetarna Frank francuski
Kod samochodowyF
http://rfrance.eu/news.php F

Królestwo Francji (fr. Royaume de France) - polska niepodległa mikronacja powstała na początku kwietnia 2009, faktycznie działająca od 15 maja 2009 roku (jako Republika Francuska). RF wzoruje się na realnej Republice, jednak posiada własną konstytucję, system bankowy i prawny, sądownictwo. Francja graniczy od wschodu z Królestwem Nordii i Wielkiej Polondii, od południa z Królestwem Skarlandu.


Uzyskanie niepodległości: 15 maja 2009

Szef rządu: Pierwszy minister Voyteque de Stress Podział administracyjny: 6 regionów Powierzchnia: 675 417 km² Mieszkańcy wirtualni: 63 753 140 Religia państwowa: państwo świeckie Waluta: frank francuski (FRF) - 1 FRF = 100 centymów System gospodarczy: Bank Francji (php-bank) Hymn: Marsylianka Motto: "Liberté-Égalité-Fraternité"


Historia

Republika Francuska powstała w ostatnich dniach kwietnia, kiedy to została założona strona internetowa. Swoją działalność miała rozpocząć 1. maja. Termin ten został jednak przesunięty ze względu na awarię serwera i utracenie wszystkich danych. Oficjalne otwarcie witryny dla gości oraz nowych mieszkańców nastąpiło 15. maja.

Okres pierwszych trzydziestu dni RF to czas dyrektoriatu, kiedy niepodzielną i autorytarną władzę sprawowało dwóch dyrektorów: Christophe de Gaulle oraz Jean-Pierre Lavandier. Nie funkcjonował Parlament, Rząd, ani urząd Prezydenta. Wszystkie decyzje należały do nich.

Od 4. do 7. czerwca odbywały się połączone wybory parlamentarne oraz prezydenckie. W wyniku tych pierwszych wybrano trzyosobowe Zgromadzenie Narodowe w składzie: Jean Baptiste Martignac, Mathieu Liberte oraz Christophe de Gaulle. Prezydentem został wybrany Jean-Pierre Lavandier. 14. czerwca zakończył się okres dyrektoriatu, a wygrani wyborów objęli urzędy.

Na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego wybrano Pierwszym Ministrem, francuskim odpowiednikiem Premiera lub Prezesa Rady Ministrów, Jeana Baptiste’a Martignaca. Natomiast Przewodniczącym izby został Mathieu Liberte. W wyznaczonym terminie Jean Baptiste Martignac nie skompletował składu Rządu, mimo to warunkowo pozostał na swoim stanowisku. 16. sierpnia ukazał się akt odwołania go z tej funkcji. Nowym Pierwszym Ministrem został Christophe de Gaulle.

Równocześnie trwała szeroko prowadzona akcja promocyjna Republiki Francuskiej, oparta głównie o politykę zagraniczną. Już w parę dni po oficjalnym rozpoczęciu działalności został podpisany traktat o wzajemnym uznaniu z Anhaltem. Nie wszedł on jednak nigdy w życie, gdyż ratyfikowanie go w chwili, kiedy Związek stał się częścią Wandystanu, stało się bezzasadne. Kolejnymi państwami, z którymi chciano nawiązać stosunki były Austro-Węgry, Rotria oraz Skarland. Udało się to tylko z naddunajską monarchią.

Dłuższa nieobecność Pierwszego Ministra sprawiła, że został on odwołany przez Prezydenta RF. Ponieważ również Zgromadzenie Narodowe pogrążyło się w stagnacji, Jean-Pierre Lavandier powołał na funkcję pełniącego obowiązki Pierwszego Ministra Głównego Administratora – Christophe’a de Gaulle’a.

Od 19. sierpnia Republika Francuska jest członkiem Organizacji Polskich Mikronacji, cieszy się dużym poparciem na arenie międzynarodowej, a prowadzona przez władze polityka skierowana jest na zacieśnianie już istniejących i nawiązywanie nowych stosunków dyplomatycznych.

Republika upadła i przestała istnieć, natomiast jej terytorium przeszło pod władzę/zarząd, administrację Rady Vaarlandu i Antyry.

Po podbiciu terenów Francji przez Wojska Skarlandzkie podczas wojny Skarlandzko-Francuskiej w wrześniu - listopadzie 2020, na terenie dawnego królestwa powstała Korona Królestwa Francji jako spadkobierczyni Królestwa Francji.