Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Micheal O'Rhada

Z Micropedia
jako student (1897)

Dane Ogólne

Morwański polityk, nacjonalista, partyzant i mąż stanu. Żył w latach 1874-1918(?).

Młodość

Pochodził z rodziny morvańskich patriotów (obaj jego dziadkowie zginęli w powstaniu Kalafoniksa. Ukończył liceum w Morwieńcu, podjął studia na Uniwersytecie w Maire, gdzie wziął udział w protestach przeciwko dyskryminacji Języka morwańskiego. Stworzył uniwersytecki periodyk Ar Morvainen (Morwańczyk). Wkrótce potem uczelnia została zamknięta. Bezskutecznie próbował się dostać na uczelnie w Gniewie i Grodzisku, w 1899 powrócił do rodzinnego Morwieńca.

Zdjęcie tuż sprzed aresztowania (1900 r.)

Działalność niepodległościowa

Już w rok później został zatrzymany przez Tajne służby Lazarii za posiadanie i rozpowszechnianie zakazanych materiałów niepodległościowych. Został skatowany przez oprawców, jednak nie wydał swoich ówczesnych wspólnik. Złamana kość biodra nigdy do końca się nie zaleczyła i do końca życia utykał. W więzieniu przesiedział dwa lata, po wyjściu niemal od razu ponownie został złapany ponownie, pod zarzutem tworzenia nielegalnych organizacji. Tym razem jednak jego towarzysze z nowo utworzonej Morvan Poblachta Arm (Morwańskiej Armii Republikańskiej) odbili go w czasie transportu do więzienia, uwalniając przy okazji 20 innych działaczy niepodległościowych.

Jedna z gazet tworzonych i rozpowszechnianych przez MPA

Działalność w MPA

Michael O'Rhada szybko został przywódcą MPA, którą dowodził sprawnie, organizując komórki terenowe i zarządzanie centralne. Organizacja ta skutecznie zwalczała siatkę agentów Lazarii i zbierała broń. Zgodnie z jego rozkazami pozostała bierna (w przeciwieństwie do Morvan Miliste) kiedy Sarmacka Armia Ludowa walczyła na terenach Morvanu.

Jako Lord Protektor (1917 r.)

Konfederacja Wolnych Republik Morwańskich

W lipcu 1917 postanowił, że najwyższy czas przystąpić do działania. Wykorzystując fakt, że siły Scholandii, Lazarii i Dreamlandu w tym rejonie były niewielkie i rozproszone zawezwał członków MPA do walki. Nawiązał także kontakty z Milicją, która po wyparciu SAL straciła większość sprzętu i wpływów. Dzięki nawiązaniu koalicji udało mu się wyprzeć wrogów już po miesiącu walk - opanował niemal całe terytorium Morvan (za wyjątkiem Złotego Wybrzeża. Ogłoszono powstanie Konfederacji Wolnych Republik Morwańskich, a O'Rhada został jej Lordem Protektorem. Uchwalono konstytucję, sformowano rząd tymczasowy, rozpoczęto reorganizację administracji i armii.

Upadek

We wrześniu O'Rhada zadecydował o rozpoczęciu natarcia w kierunku Złotego Wybrzeża. Miało to na celu zdobycie dostępu do morza, co mogło mieć decydujące znaczenie jeżeli chodzi o zdobycie dostaw broni z zagranicy i zapewnieniu ewentualnej drogi ewakuacji. Chciał także wyprzedzić ewentualną ofensywę SAL. Niestety, przeliczył swoje siły - partyzanci świetnie sprawdzili się w wypieraniu Scholandczyków i odpieraniu ich ataków w górach i lasach, jednak bezpośrednia ofensywa błyskawicznie wykrwawiła MPA i zmusiła ją do szybkiego cofnięcia się. Rozpadła się koalicja z Milicją, Konfederacja kurczyła się w wyniku kontrofensywy scholandzkiej. Po kilku rozpaczliwych próbach reform i powstrzymania natarcia wroga O'Rhada musiał zaakceptować Układ Matęczyński.

Pomnik Micheala O'Rhada w miejskim parku Scrios atha Morvan

Układ Matęczyński i śmierć

W wyniku układu MPA została zmuszona do złożenia broni i przekazanie jej Milicji Morwańskiej oraz Sarmackiej Armii Ludowej. Konfederacja Wolnych Republik Morwańskich została zlikwidowana. Sam O'Rhada a także jego najbliżsi współpracownicy i członkowie rządu mieli zostać na stałe przesiedleni do Korabia w Mirii, w celu izolacji od narodu morwańskiego. Nigdy jednak tam nie dotarli - zaginęli po drodze. Najprawdopodobniej zostali rozstrzelani i pochowani gdzieś w Mirii przez będących członkami Układu Grodziskiego monarchistów jako zagrożenie dla jedności Sarmacji. Mimo to, długo jeszcze krążyła plotka o tym, że O'Rhada ukrywa się gdzieś w górach - ostatnie oddziały separatystycznej partyzantki działały aż do początków Wielkiej Wojny Wirtualnej.

Obecnie

Pseudonim Micheal O'Rhada nosił obecny przywódca reaktywowanej Morvan Poblachta Arm. Określał się także jako Lord Protektor Konfederacji Wolnych Republik Morwańskich. Po ogłoszeniu niepodległości przez Wolną Republikę Morvan, Michał O'Rhada stał się jej Lordem Protektorem, a KWRM uległa likwidacji.

Linki