Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Mikroświat

Z Micropedia
(Przekierowano z Wirtualświat)

Mikroświat, Wirtualny Świat, Wirtualświat, V-Świat - określenie przestrzeni, (w zależności od kontekstu - geograficznej bądź wirtualnej) w której znajdują się polskie państwa wirtualne. Proponowana jest jest także nazwa używana poza polską przestrzenią językową, Pollin, ukuta przez Pavl'a Abramovic:a.

Geografia

Większość państw wirtualnych współcześnie kreuje swoje mapy na wirtualnych kontynentach, położonych właśnie w mikroświecie. Nie jest to zasada - część państw umiejscawia (Leblandia), bądź umiejscawiało (Sarmacja, Dreamland) swoje ziemie na mapach realnych (jako wyspy bądź kontynenty na Atlantyku bądź Pacyfiku), z kolei cześć nie określa dokładnego położenia swoich państw względem innych.

Państwa największe terytorialnie

Trudno jest określić jednoznacznie wielkość terytorium jakiegoś państwa. Jednym ze źródęł w tej kwestii może być Mapa Mikronacji stworzona przez Paulosa Petrosigosa, Króla Surmenii, która to mapa zawiera wiarygodną skalę i jest przez większość państw mikroświata uznawana za oficjalną, bądź względnie akceptowana w dużej części. Nie zawsze dane te zgadzają sie z oficjalnymi danymi podawanymi przez państwo.

Generalnie, państwami największymi terytorialnie są Dreamland, Sarmacja, Scholandia oraz Austro-Węgry.

Kartografia

Kwestia stworzenia map mikroświata od niemal zawsze stanowiła przedmiot konfliktu - głównym powodem było tu początkowo stosunek terytoriów jednych państw do drugich. Pierwszy projekt wspólnej mapy to Wspólna Mapa Polskich Mikronacji (WMPM), stworzona w porozumieniu przez Księstwo Sarmacji, Królestwo Scholandii i Królestwo Dreamlandu 23 grudnia 2004 roku. Poza nimi mapa obejmowała również Zjednoczone Królestwo Brugii oraz Mandragorat Wandystanu, czyli państwa leżące na tzw. Wirtuazji, a także nieistiejące już Cesarstwo Aztec.

Kolejną mapą była wspomniana już mapa Paulosa Petrosigosa, nazywana popularnie (od poprzedniego nazwiska twórcy) "mapą Zeppa". Początkowo była rozszerzeniem WMPM o tzw. Kontynent Wschodni, obejmujący m.in. Surmenię, Austro-Węgry, Trizondal i Konsulat Tyrencji i Luminatu. Z czasem mapa ta rozszerzała się o kolejne państwa - jak Elderland, Nowal czy Al Rajn - za co autor był krytykowany - twierdzono, że wpuszcza na mapę państwa małe i bez dorobku, które zaraz upadają. W tym czasie również Kontynent Wschodni uzyskał opinię krainy yoyonacji, ze względu na obecność różnych, niewielkich i szybko upadających państw, jak Białogóry, Słomagromu, Meridlandu czy Wilkinii.

Z czasem jednak kontynent się wypełniał, a miejsce państw krótkotrwałych zajęły te bardziej stabilne - m.in. Monderia zajęła dawne miejsce Białogóry (i przez krótki czas - Zongyi), Winktown umieściło się w dawnym Słomagromie, część ziem zajęła Brugia (Wicekrólestwo Mersji), a także Pięciopolska (VRP).

W tym czasie pojawiły się nowe kontrowersje - związane z powstaniem państw secesjonistycznych (Wysokogórska Republika Elfidy i Wolna Republika Morvan) i ich umieszczeniem na mapie. Próbą kompromisu była oddzielona od głównej tzw. mapa z terytoriami spornymi, jednak większe mikronacje cały czas odrzucały możliwość uznania mapy Zeppa, powołując się m.in. na zbyt duże terytoria niektórych mikronacji.

Z czasem, w okresie przygotowywania tzw. III wydania mapy (nie oznacza to kolejnej aktualizacji, ale całkowicie nową wersję, ze zmienionym wyglądem samej mapy) Pavel Zepp zaprzestał jej tworzenia, a jego projekt przez pewien czas leżał odłogiem, pozostawiając zmiany nie naniesione. Jego funkcję podjęło kilku kartografów (m.in. Michał O'Rhada, Pel Nander) którzy postanowili stworzyć Mikroświatową Organizację Kartograficzną. Ostatecznie podjęła ona prace końcem lata 2009.

Przykłady map

2004

Wspólna Mapa Polskich Mikronacji (wg. traktatu z 23 grudnia 2004 roku)[1]

2007

Wirtualny Świat by Zepp, stan na 22 czerwca 2007 r.
Wirtualny Świat by Zepp, stan na 20 października 2007 r.

2008

Wirtualny Świat by Zepp, stan na 25 listopada 2008 r.
Mapa O'Rhady, stan na ?? grudzień 2008 r.

2009

Mapa O'Rhady, stan na 29 lipca 2009 r.
Mapa wg. Pel Nander'a, stan na 30 września 2009 r.

2014

Mapa Królewskiego Instytutu Kartograficznego (Dreamland), stan na listopad 2014 r.

2018

Błąd przy generowaniu miniatury: Plik z wymiarami większymi niż 12,5 MP
Mapa Mikroświata Kaspara Waksmana (Muratycki Instytut Map) z 20 maja 2018 roku

2021

Mapa konturowa Mikroświata na podstawie mapy Ronona Dexa

Przypisy

Linki zewnętrzne